John Kerry: Klima like farlig som Syria og Iran

Med John Kerry som utenriksminister, kan kampen mot global oppvarming havne der den hører hjemme, som en topp sikkerhetspolitisk utfordring. Den innflytelsesrike amerikanske publikasjonen National Journal har i dag en interessant artikkel som går nærmere inn på Kerrys tilnærming til klimaproblemet, og hva det kan komme til å bety. Et av trusselbildene som tegnes i… Fortsett å lese John Kerry: Klima like farlig som Syria og Iran

Med John Kerry som utenriksminister, kan kampen mot global oppvarming havne der den hører hjemme, som en topp sikkerhetspolitisk utfordring. Den innflytelsesrike amerikanske publikasjonen National Journal har i dag en interessant artikkel som går nærmere inn på Kerrys tilnærming til klimaproblemet, og hva det kan komme til å bety.

Et av trusselbildene som tegnes i artikkelen, er en mulig konfrontasjon mellom India og Pakistan som følge av bresmelting i Himalaya. «I århundrer har isbreene i Vest-Himalaya matet Indus-elven, som renner langs fjellene gjennom India og Pakistan, og til slutt renner ut i Arabia-havet. I begge landene er Indus-elven en svært viktig kilde til vann for husdyr, vanning og drikking – avgjørende for liv og levebrød for millioner av mennesker».

«Men breene som forsyner Indus er på vikende front, som følge av klimaendringene», skriver National Journal, og fortsetter: «En rekke vitenskapelige rapporter indikerer at i de kommende tiårene, kan elvas vannstand falle med så mye som 40 prosent. I India har noen planleggere allerede begynt å leke med ideen om å demme opp Indus i India. Det kan redde livet til millioner av indere, men true millioner av pakistanere. Pakistan mangler økonomisk, politisk, eller konvensjonell militær styrke til å gjengjelde mot India hvis det skjer, det kan bare måle seg med sin nabo når det gjelder kjernefysiske våpen».

«Nasjonale sikkerhetsmyndigheter rundt om i verden, inkludert Pentagon og CIA, følger situasjonen nøye, og er nervøse for at klimaendringer en dag vil tenne en kjernefysisk konfrontasjon mellom disse to volatile nabostatene», skriver journalisten Coral Davenport, og fortsetter (forkortet og redigert fra artikkelen):

  • Like farlig som krig: Det er denne type trusler Kerry sikter til når han omtaler klima som en «life-threatening issue”. I en tale i Senatet i august, sammenlignet Kerry den potensielle faren fra klimaendringer med trusselen om krig. “Jeg tror at den situasjonen vi står overfor [med klimaendringene] er like farlig som noen av den slags kriser som vi snakker om” i Iran, Syria og andre problemområder, sa Kerry.
  • Ørkenspredning og opprør: Rundt om i verden bidrar klimaendringene til stigende havnivå, mer intens tørke, og mat- og vannmangel. Allerede har deler av land i Afrika og Midtøsten blitt for ufruktbare til å støtte avlinger. Sikkerhetseksperter sier langsom, men jevn spredning av Sahara gjennom Mali som dreper avlinger og tar livsgrunnlaget fra bønder, kan ha vært en medvirkende kraft i jihadistopprøret i Sahel-regionen.
  • Terror-rekruttering: “Hvis du ser på Sahel-beltet i Afrika – Mali, Niger, Somalia, Egypt – vil du finne flere og flere jihadister der, i et område som allerede er ustabilt. Og klimaendringer forsterker denne ustabiliteten», sier Drew Sloan, en veteran fra kampene i Irak og Afghanistan, som samarbeider tett med Truman National Security Project og har levert analyser om klimaspørsmål til president Obama. “Den presenterer en rekrutteringsmulighet for jihadistene, som også kan klandre USA for problemet med overforbruk».
  • Millioner klimamigranter: Klimaendringer vil gi en bølge av “klimamigranter” i sårbare og ustabile deler av verden. Havnivåstigning forventes å fortrenge anslagsvis 20 millioner mennesker i Bangladesh, der de første bølgene av innvandrere allerede har flyktet fra flom og ødeleggelse i den lavtliggende deler av landet. Andrew Guzman, en økonom og internasjonal juridisk ekspert ved Universitetet i California (Berkeley), sier denne «bølgen av “klimamigranter” vil øke spenninger langs landegrenser, kreve store nye flyktningeleire, og sende strømmer av fordrevne til i byer som mangler kapasitet til å ta imot flyktningene».
  • Sentral meglerrolle: Spørsmålet er imidlertid hva den fremste amerikanske diplomaten faktisk kan gjøre med klimaendringene. Selv om ikke en nasjon kan løse problemet alene, vil Kerry være unikt posisjonert til handling gjennom diplomati. I Frankrike i 2015 er det meningen at verdens nasjoner skal signere en global avtale om å kutte i utslipp av klimagasser. Hvis USA lykkes i å kutte sine karbonutslipp – enten gjennom lovgivning eller, hva som synes langt mer sannsynlig, gjennom Obamas bruk av fullmakter og forskrifter gitt av Environmental Protection Agency, vil USAs utenriksminister være godt posisjonert til å megle frem en global klimaavtale, skriver National Journal.