Kirkenes Verdensråd ut av fossil energi – kristne miljøer i Norge tviler

Kirkenes Verdensråd sier nei til investeringer i fossile energiselskaper, og oppfordrer medlemskirkene sine til å gjøre det samme. I Norge er de kristne organisasjonene i tvil.

– Ser vi klimaspørsmålet fra et moralsk perspektiv, er kirken en svært viktig aktør. Vi har et forvalteransvar, og det må vi ta på alvor. Dette er skaperverket som skal gå videre til de neste generasjonene, og det handler om store, avgjørende verdispørsmål som kirken bør være en del av.

Det sier generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (KV) Olav Fykse Tveit. I sommer vedtok han og resten av den internasjonale paraplyorganisasjonen, som representerer 590 millioner kristne over hele verden, at de vil stoppe alle investeringer i fossil energi. I Norge er Den norske kirke og Norges Kristne Råd medlem av KV.

Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (foto: oikoumene.org)
Olav Fykse Tveit,
generalsekretær i Kirkenes
Verdensråd (foto: oikoumene.org)

– Klimaspørsmålet har lenge vært viktig for KV. På 1970-tallet var vi en av de første store, internasjonale organisasjonene som tok temaet opp og på alvor. I juli i år ble vi enige om å sette oss et mål om å stoppe alle investeringer i fossil energi, forteller Tveit.

Han påpeker at det er snakk om heller beskjedne summer som KV har investert i denne typen selskaper, og minimalt er investert direkte, men at de først og fremst gjør dette for å markere seg i en viktig debatt.

– På mange måter er vi nesten der allerede, men dette er like mye en symbolsk handling. Vi vil bidra til hvordan verden kan komme ut av denne avhengigheten og være et eksempel for våre egne medlemmer og for andre religiøse organisasjoner. Kirken kan være viktig for å mobilisere, også interreligøst, sier Tveit.

Tveit mener at et land som Norge må være blant de arenaene der det er på tide at disse diskusjonene kommer. Han trekker fram som eksempel at den svenske kirken ikke lenger har noen rene kull- og oljeselskap i sin aksjeportefølje.

– Det er viktig å få i gang diskusjonen om hvor avhengig Norge skal være. Derfor oppfordrer vi også medlemskirkene våre til å gjøre det samme. Vi vet jo at inntil videre er man nødt til å bruke fossilt brennstoff i mange sammenhenger, og vi prøver ikke å spille helt her og si vi aldri vil bruke fossilt brennstoff igjen. Men diskusjonen om hva vi skal investere i, håper vi blir reist nå, sier Tveit.

Påvirkning gjennom investeringer

Energi og Klima har vært i kontakt med norske kristne organisasjoner som Den norske kirke og dens største “pengebinge” Opplysningsvesenets fond (OVF), Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp for å høre hva de tenker om oppfordringen fra Kirkenes Verdensråd.

OVF har en formue på omtrent 7 milliarder kroner. Av dette er ca. 1,8 milliarder plassert i verdipapirer, derav til sammen 470 millioner kroner i aksjer (2014). Kirkens Bymisjon har på sin side plassert 45 millioner kroner i aksjer. Kirkens Nødhjelp har omtrent 110 millioner kroner i finansplasseringer (2013).

Nidarosdomen i Trondheim. Bør Den norske kirke trekke seg helt ut av fossil energi?
Nidarosdomen i Trondheim. Bør Den norske kirke trekke seg helt ut av fossil energi?

Hans Jürgen Schorre i den desidert største kirkelige organisasjonen i Norge, Den norske kirke, har stor tro på bruk av investeringer som påvirkning i klimadebatten. Han er seniorrådgiver i seksjonen for diakoni og samfunn, og har jobbet med klimaspørsmål for kirken i 18 år.

– Den norske kirke har få investeringer og ingen egen pengepott, det vi har er gjennom Opplysningsvesenets fond som har som mål å forvalte og skaffe verdier som skal komme oss til gode. Vi har ingen styringsrett over dem formelt sett, men vi har muligheten til å påvirke dem i stor grad, sier Schorre.

Han jobber for tiden med en høringsuttalelse til OVF der han legger vekt på at de må bruke alle virkemidler for å trekke seg ut av fossile selskaper, men også ha enda større fokus på positive investeringer i grønne selskaper.

– Jeg er ikke økonom og har full respekt og forståelse for at det er vanskelig å være en god pengeforvalter. Dette er en sammensatt problematikk, og i praksis forstår jeg at det kan bli vanskelig å få til. Men jeg setter stor pris på at KV ved dette setter et eksempel for resten av verden, og jeg håper vi kan påvirke OVF til å tenke i samme bane, sier Schorre.

– Uttrekk en for enkel løsning

For øyeblikket ser det ikke ut til at det er realistisk. Avdelingsdirektør for finans i OVF, Harald Glomdal, oppfatter KVs beslutning som en tanke populistisk.

– Konsekvensen hvis alle gjør som KV er at det ikke blir nok energi til å forsyne for eksempel Indias befolkning. Jeg tror ikke det er noe kvikk fiks å stoppe alle investeringer, det kommer til å bringe for mange konsekvenser med seg, sier Glomdal.

Ifølge hans beregninger er omtrent 4 prosent av OVFs aksjeinvesteringer i energiselskaper. Cirka 90 prosent av energiaksjene er i fossil energi. Det utgjør 18,9 millioner kroner.

– OVF har undervekt på fossil energi ved at vi bare har 4 prosent, mot at markedet har 10,2 prosent. Da vi har valgt aktive forvaltere, er ikke dette en uttalt strategi hos forvalter, men et resultat av at forvalter på dette tidspunkt mente at energiaksjer ikke ville gi meravkastning utover det indeksvekt gir, sier Glomdal.

Han synes det er bra at KVs beslutning får investorer til å tenke over hvordan de forvalter pengene sine, men tror å trekke seg ut blir en litt for enkel løsning på problemet.

– Det er lett å sitte her i et velstandssamfunn og si at vi skal kutte alt fossilt. Jeg tror foreløpig at vi ikke kan komme oss bort fra fossil energi, men kanskje redusere bruken mye over en 20-årsperiode. Trekker du deg ut har du heller ingen stemme eller påvirkningsmulighet, og er det så lurt, da?

Glomdal viser til at OVF i 2012 solgte alle sine aksjer i Statoil i protest mot tjæresand-virksomheten i Canada, og at de derfor ikke lenger kan påvirke Statoils beslutninger.

– Alle må gå sammen

Den norske kirke gjennom OVF er ikke den eneste norske, kirkelige organisasjonen som investerer i fossil energi. Det gjør også Kirkens Bymisjon. Økonomidirektør Per Bjørner Myrbostad tror at hvis KVs beslutning skal ha virkning, må alle organisasjonene gå sammen.

– Hvis ikke blir det bare symbolsk, og da er det vi som taper på det. Jeg tror de som må være førende her er OVF og Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap, KNIF, det er de som sitter i førersetet, sier Myrbostad.

Han regner med at beregninger som magasinet STREK gjorde i fjor som viste at Kirkens Bymisjon har omtrent 45 millioner i aksjer, der 15 millioner av dem er innen olje og gass, ikke har forandret seg nevneverdig.

Komplisert å gå ut av fossile aksjer

En annen norsk kirkelig organisasjon har i løpet av sommeren måttet tåle hard kritikk etter oppslag i VG og E24 om investeringer i fossile selskap. Kirkens Nødhjelp (KN) har nå solgt seg ut av de aktuelle selskapene det var snakk om, men har fortsatt aksjer i fossile selskap.

Økonomisjef i KN, Anders Østeby forteller at omtrent 12 millioner kroner av hjelpeorganisasjonens 110 millioner i finansplasseringer er investert i olje- og gassaksjer.

– Vi har hatt en gjennomgang av etiske retningslinjer siden i sommer, og vi kommer til å ta opp igjen denne diskusjonen i løpet av september måned. Å gå ut av fossile aksjer i Norge er relativt komplisert, sier Østeby.

Han synes oppfordringen fra Kirkenes Verdensråd er viktig, og sier at KN som organisasjon tenker på samme måte.

– Styret ønsker at vi skal ut av fossile aksjer, og de vil også vurdere å heller gå inn i grønne aksjer. Men dette er prosesser som forvaltningsmessig tar litt tid, du kan ikke hoppe ut av aksjer med en gang.

Østeby forteller også at KN har en diskusjon med forvalter Danske Capital om de bør være i fond eller om de heller bør investere i enkeltaksjer.

– Jesus hadde ikke dette problemet. Men vi har det fordi vi er en buffer for alle prosjektene våre der ute, og det er den viktigste grunnen til å sitte med et slikt økonomisk, ofte svært vanskelig forvaltningsansvar, sier Østeby.

Vil svekke fossilselskapenes omdømme

Organisasjonen 350.org jobber for å få flest mulig investorer med på å kvitte seg med andeler i selskaper og fond som er involvert i fossil energi. Blant de største kristne organisasjonene som har sluttet seg til kampanjen til nå er Catholic University of Dayton, Ohio (forvalter 670 millioner dollar) og Union Theological Seminary i New York (108 millioner dollar), opplyser kampanjekoordinator for Europa Melanie Mattauch.

Kreative klimatiltak
I en serie på ti artikler viser Energi og Klima frem konkrete klimatiltak som er innført i et land, i en kommune eller i en bedrift, til inspirasjon for norske beslutningstakere. Serien publiseres med støtte fra Hordaland fylkeskommune.

– Når det er sagt, er det ikke så mye den økonomiske effekten som gjør uttrekk fra investeringer (divestment) til et så kraftfullt verktøy. Bevegelsen for uttrekk venter ikke at den skal klare å få den fossile energiindustrien til å gå konkurs. Men vi kan få omdømmet deres til å gå konkurs og på den måten ramme den politiske makten deres – tilsvarende bevegelsen for å få virksomheter til ikke å investere i Sør-Afrika under apartheid, sier Mattauch.

Det er i denne sammenhengen at 350.org ser beslutningen fra Kirkenes Verdensråd som den viktigste fra religiøst hold så langt, legger hun til.

350.org har nylig startet en kampanje for å få pave Frans til å trekke den katolske kirken ut av fossil energi.