LO vil kaste kvoter

LO vil «kaste» eller nulle CO₂-kvoter for norske utslipp innenfor det europeiske kvotesystemet og når norsk fornybar elektrisitet eksporteres til Europa.

LO har nå lagt frem sine innspill til klimameldingen.

LOs forventninger til klimameldingen (pdf).

Roar Flåthen buldrer litt i DN og vil sikkert møte motbør, men LO-sekretariatets vedtak inneholder svært konstruktive innspill i forhold til hvordan Norge kan utvikle klimapolitikken fremover.

Det er i håndteringen av utslipp innenfor EUs kvotesystem at LO legger frem en skisse som kan legge grunnlag for en mer konstruktiv diskusjon enn en mekanisk telling av prosenter «hjemme» og «ute». LO vil at Norge skal nulle eller kaste kvoter innenfor EUs kvotesystem. Hvis det ikke er problematisk i forhold til EUs regelverk, er det ingen grunner til å la være. Destruksjon av kvoter vil føre til reduserte utslipp i Europa tilsvarende kvotemengden man kaster.

Å knytte kvotekastingen til eksporten av fornybar elektrisitet til Europa, er imidlertid mer problematisk. Ideen høres tilforlatelig ut, men kan også bli en slags eksport-toll for fornybar kraft tilsvarende kvoteprisen – og dermed kunne svekke incentivene til utvikling av mer krafthandel mellom Norge og kontinentet.

Det er også verd å merke seg at LO i tråd med industriens ønsker vil ha CO₂-kompensasjon for kraftkrevende industri. Det er trolig punktet i LOs vedtak som i størst grad støter mot Finansdepartementets holdninger i klimapolitikken, men det kan jo hende at Roar Flåthen har muskler til å tvinge på plass en løsning alle samfunnsøkonomer i Norge instinktivt er mot, enten de er politikere eller byråkrater.

Når det gjelder klimaforliket, synliggjør LOs vedtak en sterk svakhet ved den norske klimapolitikken. Man har ikke operert med tydelige skiller mellom den kvotepliktige og den ikke-kvotepliktige sektoren, slik for eksempel Sverige gjør. I sektorene som står utenfor det europeiske kvotesystemet, er det ingen grunn til å avlyse nasjonale mål om kutt, hverken på kort eller lang sikt.