Lord Stern om karbonboblen: “very big indeed”

Ny sterk rapport om karbonboblen: Den vokser år for år fordi oljeselskapene gjør investeringer som blir null verdt hvis klimatrusselen møtes.

Carbon Tracker Initiative er en tankesmie i London som gjør banebrytende arbeid om risikoen ved fossile energi-investeringer. 2013-utgaven av deres rapport kom i går og kan lastes ned her. The Guardian har fyldig dekning.

Å snakke om karbonboblen har blitt “mainstream”. IEA gjør det hele tiden, store finansinstitusjoner som Citigroup og HSBC gjør det, og i forsiktige ordelag har også sentralbanksjef Øystein Olsen begynt å nærme seg problemstillingen. Hans tale på Harvard i forrige uke bør leses.

Foto: World Economic Forum

Hos fremtredende norske økonomer har karbonboblen så langt vært et ikke-tema, men dette kommer til å endres. Det er heller ikke mange spor av denne tenkningen i regjeringens analyser. Man snakker om den finansielle risikoen ved effekten av klimapolitikk som noe som kan inntreffe langt frem i tid, men dette er høyaktuelt nå. Overinvesteringer i fossil energiutvinning er selve kjernen i karbonboble-tenkningen.

Problemstillingen er derfor svært relevant for et land som gjør akkurat det Lord Nicholas Stern advarer mot i 2013-utgaven av Carbon Bubble-rapporten:

“Smart investors can see that investing in companies that rely solely or heavily on constantly replenishing reserves of fossil fuels is becoming a very risky decision. The report raises serious questions as to the ability of the financial system to act on industry-wide long term risk, since currently the only measure of risk is performance against industry benchmarks.”

Stern viser til finanskrisen når han snakker om karbonboblen, den viser hva som skjer når risiko akkumuleres uten at det blir tatt tilstrekkelig høyde for.

Stern er en meget fremtredende økonom. Han ledet i 2006 arbeidet med en stor rapport om kostnadene ved klimaendringer, som konkluderte at det er mye billigere å handle nå enn å skyve problemet foran seg.

Karbonboblen er i korte trekk følgende: Skal klimautfordringen møtes, kan ikke alle fossile energireserver brennes. Verdien på de “ubrennbare” fossile reservene går derfor i null og tapene kan bli massive.

Jeg har skrevet en del artikler om dette på Energi og Klima det siste året, for eksempel denne om en HSBC-analyse som viser at Statoils verdier står utsatt til.

Litt reklame helt til slutt: Nick Robins, som leder HSBC Climate Change Centre of Excellence, kommer til Fornybarkonferansen i Bergen neste uke for å snakke om disse problemstillingene. Tittel på foredraget hans er: “Implications of unburnable carbon for long-term investors.”