Salgstrening med Arnie

Arnold Schwarzenegger er selger og politisk popstjerne.

Arnold Schwarzenegger har ledet det amerikanske unntaket i klima- og energipolitikken – California. Hans opptreden på Zero-konferansen var et salgskurs; skap en visjon, og selg den godt!

“It’s all about how you communicate!”

Schwarzenegger har ikke noe tro på at følelse av skyld og skam skal få folk til å endre atferd i mer klimariktig retning, nei her trengs det positive budskap som trigger handling, og som kommuniserer godt med folk.

Han snakker om at en grønn politikk må ha fire ben, der klimaet er den ene. De andre tre er arbeidsplasser, nasjonal sikkerhet og helse.

Det siste poenget er nok underkommunisert i klima- og miljøsammenheng. Ifølge Schwarzenegger er forurensning skyld i 100.000 dødsfall i året i USA, mer enn trafikkdød, drap, selvmord og krigene i Afghanistan og Irak til sammen.

Ifølge salgstreneren gjelder det å kommunisere på en måte som får folk med på overgangen. Fordelene må fremheves, slik skaper man støttespillere og ikke motstandere – “advocates, not opponents”.

Han kritiserte den tradisjonelle miljøbevegelsen for å få være på feil kurs i kommunikasjonen med omverdenen – og understreket også at de rike landene ikke kan fortelle kineserne at de skal fortsette å sykle.

“Doom and gloom” overbeviser aldri noen, var budskapet.

Fortellingen om energiomstillingen må ifølge Schwarzenegger bygges opp på en slik måte at det fremstår som bedre og tryggere å handle enn å sitte stille.

Det er heller ingen farbar vei å sitte stille og vente på en FN-avtale, mente Scwarzenegger – og viste til California:

“We moved forward alone!