Velkommen til Klimafrokost om EUs energiomstilling

Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostmøte i Oslo 15. oktober. Tema er EUs energiomstilling og konsekvenser for Norge.

OPPDATERING 7. oktober: Frokostmøtet er nå fulltegnet og vi kan dessverre ikke motta flere påmeldinger. Møtet vil imidlertid bli live-strømmet i sin helhet her på Energi og Klima. Det vil også bli lagt ut opptak av møtet i etterkant.

Frokostplakat_ek

EUs toppmøte i slutten av oktober skal legge rammene for Europas klima- og energipolitikk mot 2030. Hvor går EU? Hva betyr det for Norge? Hvordan kan Norge bidra til å forsere et energiskifte i grønn retning?

Det er tema når Norsk Klimastiftelse for første gang innbyr til Klimafrokost onsdag 15. oktober klokken 08.00-10.00 i lokalet Julius Fritzner i Grand Hotel, Oslo. «Grand Hotels norske frokost» serveres fra klokken 07.45.

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes, innleder med å presentere funn fra Klimastiftelsens ekspertpanel om europeisk energi- og klimapolitikk og hovedinnholdet i vår ferske rapport «Klimapolitikk i krysspress». Den belyser det europeiske energiskiftet fra ulike kanter. Rapporten utgis om få dager.

Leiv Lunde, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, holder hovedinnledningen. Lunde vil gi sin analyse av EUs energi- og klimapolitikk og dele sine vurderinger av Norges posisjon og rolle. Leiv Lunde har lang og bred erfaring både med sikkerhets- og energipolitikk, som forsker, politiker og som embetsmann.

Vi har også invitert kapasiteter fra energisektoren, finans, politikk og akademia og vil sette av rikelig tid til spørsmål og ordskifte.

Hjertelig velkommen!