En finansmanns refleksjoner rundt menneskeskapte klimaendringer

Carl I Hagen er uenig med 192 land, 10 av verdens største oljeselskaper, 97% av verdens klimaforskere og 20 av Norges største bedrifter.

Utsnitt fra debatt tirsdag 13. desember mellom Carl I. Hagen (Frp) og Bjørn Samset ved Cicero i Dagsnytt 18, NRK.
Utsnitt fra debatt tirsdag 13. desember mellom Carl I. Hagen (Frp) og Bjørn Samset ved Cicero i Dagsnytt 18, NRK.

I løpet av de siste dagene har en FrP-profil på nytt blåst liv i et kontroversielt spørsmål. Er klimaendringene menneskeskapte? Hagens svar på spørsmålet er nei, og miljøbevegelsen raser. Vel, her er en finansmanns vurdering av saken.

For litt over ett år siden signerte 192 land Paris-avtalen, som tar utgangspunkt i at svaret på spørsmålet er ja. Carl I. Hagen er uenig.

Hagen er ikke bare uenig med ledelsen i 192 land. Han er også uenig med 10 av verdens største oljeselskap, BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries Ltd., Repsol SA, Saudi Aramco, Shell, Statoil and Total, som alle har signert en avtale om å adressere klimaendringer gjennom sin egen virksomhet.

Han er uenig med NASA, som konkluderer med at ” Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities”.

Han er også uenig med 97 prosent av verdens klimaforskere som mener at “menneskene er skyld i klimaendringene”.

Han er uenig med UK Energy, Englands største lobbyist-gruppe som representerer de seks største energiselskapene. I februar gikk de fra hardnakket å forsvare fossil energi, til å etterspørre en versjon av Tysklands “Energiewende”… som også Hagen da må være uenig i. Tyskerne gjennomfører “Energiewende”, en omstilling fra atomkraft og fossil energi, til en overvekt av fornybar energi. Tyskland erkjente at klimaendringer er menneskeskapte, og innså at fornybar energi er en del av løsningen.

Han er uenig med 20 av Norges største bedrifter, blant annet Statoil, Ikea, Hydro, Posten, og Kongsberg Gruppen. Gjennom gruppen som kaller seg Norge 203040, jobber de sammen om hvordan de kan bidra til at Norge når målene sine om 40 prosent kutt innen år 2030.

Og til slutt: Hagen er uenig med Storebrand. Forvalteren av pensjonen til 1,2 millioner nordmenn. Norges nest største kapitalforvalter etter oljefondet. Som de fleste andre mener vi at klimaendringene er reelle, og menneskeskapte. Vår jobb er å tilpasse investeringene våre etter dette. Politikernes jobb er å gjøre det samme med politikken.