Kunnskapsmiljøer ønsker GreenStat velkommen

Ledende kunnskapsmiljøer ønsker etablering av Greenstat velkommen. Gjør politikerne det samme?

Lysbilde fra en presentasjon av Greenstat (kilde: V. Laukhammer)
Lysbilde fra en presentasjon av Greenstat (kilde: V. Laukhammer)

Kunnskapsmiljøene i Bergen har denne uken gitt viktig støtte til Christian Michelsen Resarch sitt arbeid med å etablere GreenStat. Oppropsteksten nedenfor er signert rektorene ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høyskolen i Bergen og Nordahl Grieg videregående skole.

Kunnskapsmiljøene i Bergen ønsker GreenStat velkommen!

Fornybar næringsutvikling er viktig for å sikre stabile grønne arbeidsplasser for dagens studenter. Foreløpig har den fornybare satsningen i Norge vært preget av store ord og for lite konkret handling. Det fører til at mange unge mennesker opplever at det ikke er jobber å velge ved endt studie. På finn.no ligger det per i dag 11 stillinger i hele Norge ved bruk av søkeord «fornybar», ved søk på «petroleum» kommer det opp 662 stillinger.

Mangelen på arbeid innen den fornybare sektoren ble for alvor synlig denne sommeren, da de første studentene fra UiBs nye masterstudie i fornybar energi ble uteksaminerte, uten å finne relevante jobber å søke på. Det gjør at rekrutteringen til denne typen studier blir mer vanskelig.

Til å skape et bærekraftig samfunn for fremtiden må det satses på grønne næringer, og gjennom et nytt grønt energiselskap, GreenStat, vil man kunne skape prosjekter knyttet til fornybare verdikjeder. Kunnskapsmiljøene i Bergen ser på fornybar energi som et viktig område for å skape framtidige arbeidsplasser og ser også at interessen rundt dette området er stor blant dagens studenter.

GreenStat går godt overens med klyngesatsingen som er i gang i Bergen. Gjennom en energi- og teknologiklynge i det planlagte EnTek-bygget vil en rekke kunnskapsaktører samles blant annet for å finne svar på hvordan fremtidens energiutfordringer kan løses ved hjelp av ny teknologi.

Målet for fremtiden bør være et moderne, utslippsfritt samfunn som sysselsetter mennesker i grønne næringer. GreenStat vil kunne være lokomotivet vi trenger for å gjøre de nødvendige endringer.

Kunnskapsmiljøene i Bergen ønsker GreenStat velkommen!

Det jobbes for tiden iherdig med å hente inn midler fra private aktører slik at GreenStat får på plass nødvendig startfinansiering. Målet er at minimum 5 MNOK er på plass innen 4.desember, i tide til neste styremøte i Christian Michelsen Research.

Parallelt med den private finansieringen jobbes det også aktivt inn mot det politiske miljøet for å synliggjøre fordelene ved å tildele midler til GreenStat på budsjettet for 2015. Vi opplever dialogen som god og har et godt håp om at Venstre og KrF, som begge har uttrykt støtte til initiativet, vil prioritere å sette av 10 MNOK til dette formålet.

Mens vi venter på utfallet av forhandlingene gleder vi oss over den samlede støtten vi nå har fått fra viktige kunnskapsmiljøer, og håper at det kan være med å påvirke i riktig retning.