Han leder samtalene med EU om gassmarkedet

Norge og EU har nedsatt en felles arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å få ned gassprisen. EU-ambassadør Rolf Einar Fife leder arbeidet fra Norges side.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre ble i forrige uke ble enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe. Den skal se på gassmarkedet.

Det var von der Leyen som “sprakk” nyheten i sin årstale 14. september, men kom med få detaljer om hva gruppen konkret skal jobbe med.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Statssekretær Tale Benedikte Jordbakke ved Statsministerens kontor skriver i en e-post til Energi og Klima at gruppen skal bidra med beslutningsgrunnlag for å stabilisere energimarkedet.

Pristak eller ikke

I EU er det et hett tema om det skal innføres makspris på gass. Kommisjonen foreslo et pristak på russisk gass. Det ble møtt med betydelig motstand fra land i øst som fortsatt er avhengig av russisk gass. Et pristak eller makspris på all gass, frykter Kommisjonen kan svekke forsyningssikkerheten. Pristak kan føre til at LNG ( flytende nedkjølt gass) selges til Asia, fordi gassprodusentene får bedre betalt der.

Men det finnes dem som har pekt på Norge, og om Norge kan levere gass til under markedspris via vårt rørsystem.

Norge mot pristak – for arbeidsgruppe

Jordbakke forklarer at Norge «er skeptisk til makspris på gass, fordi vi mener det ikke vil løse det grunnleggende problemet – nemlig at det er for lite gass i Europa. Samtidig ser vi behovet for å finne løsninger på den vanskelige situasjonen Europa står i. Derfor ble von der Leyen og statsministeren enige om at det opprettes en liten og effektiv arbeidsgruppe som kan jobbe med mulige tiltak fortløpende.»

Hun legger til: «Dette er ikke en gruppe som skal fatte beslutninger, men bidra til å lage et bedre beslutningsgrunnlag»

Ledes av EU-ambassadøren

«Fra norsk side ledes arbeidsgruppen av EU-ambassadør Rolf Einar Fife. Den har med representanter fra Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet,» skriver Jordbakke.

«De vil trekke på annen ekspertise etter behov. Når gruppen begynner sitt arbeid, vil den foreslå rammene for sitt arbeid. Målet for gruppens arbeid er å bidra til et godt beslutningsgrunnlag for tiltak som kan stabilisere energimarkedet i Europa,» skriver hun.

Kommisjonen lite meddelsom

Kommisjonen vil stille med en tilsvarende gruppe med eksperter.

Talsmann for energi i EU-kommisjonen, Tim McPhie, skriver i en e-post at gruppen skal «diskutere hvordan man kan få ned gassprisene samtidig som en opprettholder forsyningssikkerhet.»

«Vi vil ha samtaler med regjeringen og samarbeidspartnere i privat sektor om hvordan vi skal ta dette arbeidet videre, og hvordan vi skal levere det beste resultatet for EU og Norge,» skriver han.

Energikommissær Kadri Simson sa på en pressekonferanse sist uke at de vil se på bruk av langtidskontrakter. I tillegg til en form for samarbeid der selskaper på begge sider er bedre rustet til å håndtere store prishopp.

Simson sa også at spørsmålet om pristak fortsatt er på bordet. Hun gjentok at dette er en utfordring for forsyningssikkerheten.

Øyne rettet mot Norge

Energikrisen og de høye gassprisene rammer Europa veldig hardt, og står derfor øverst på agendaen for europeiske ledere.  

«Det er i Norges interesse at vi får et mer stabilt energimarked. Energikrisen rammer våre nære allierte og vårt største marked hardt. Samtidig blir vi i Norge også rammet av den samme krisen, i form av høye strømpriser. Norge er nå den største leverandøren av gass til Europa. Det er naturlig at vi har tett dialog med europeiske ledere om disse spørsmålene,» konkluderer Jordbakke.

Allerede 30. september skal EUs energiministre møtes for å behandle en krisepakke for strømmarkedet.

Jonas Gahr Støre deltar på det utvidede EU-toppmøtet den 6. og 7. oktober i Praha. Energikrisen er også et sentralt tema der.

Den 11. og 12. oktober møter energiminister Terje Aasland sine EU-kolleger under det uformelle energiministermøtet i Praha.