#Klimafrokost: Hva får EU-valget å si for EU som verdens viktigste klimapådriver?

Utenriksminister Espen Barth Eide og Energi og Klimas korrespondent i Brussel Alf Ole Ask var hovedinnledere på #Klimafrokost 13. juni. Se opptak av møtet her.

I helgen gikk europeerne til valgurnene for å velge nytt Europaparlament. Valgresultatet betyr svært mye for EUs evne til å gjennomføre vedtatt klimapolitikk og politikken for rask utbygging av mye mer fornybar kraft.

På frokostarrangementet 13. juni analyserte Energi og Klimas Brussel-korrespondent Alf Ole Ask og utenriksminister Espen Barth Eide valgresultatene. Hva kan disse bety for EUs energiomstilling og hvordan vil valgresultatet kunne påvirke norsk politikk og næringsliv?

Se opptak av arrangementet over.

Her er programmet for frokostmøtet:

  • Gjennomgang og analyse av resultatene fra valg av nytt Europaparlament. Innramming og faktaboks ved Alf Ole Ask, Energi og Klimas Brussel-korrespondent.  
  • EU-valget sett fra Utenriksdepartementet. Innledning ved utenriksminister Espen Barth Eide.  Samtale – Espen Barth Eide og Alf Ole Ask.
  • Hva får valgresultatet å bety for EUs evne til å holde tempoet i energiomstillingen, og hvordan vil valgresultatet kunne påvirke Norge, norsk politikk og norsk næringsliv? Ved Alf Ole Ask. Spørsmål fra publikum.
  • Hva kan valgresultatene i Tyskland få å bety for omstillingen både innenlands og i EU? Innledning ved Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn og forfatter av bl.a. Den kortaste historia om Tyskland – frå år 9 til no (2024) og Det mørke Tyskland – ei reise blant høgreekstremistar (2021).
  • Hva betyr Frankrikes store skritt mot ytre høyre? Samtale med Catherine Banet, professor ved Universitetet i Oslo, vise-akademisk direktør i Centre on Regulation in Europe (CERRE) og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Møtet ble arrangert av Norsk klimastiftelse.