Hvorfor investere i fornybar energi?

Ønsket om å bidra til det grønne skiftet er viktigere enn økonomisk gevinst for folk som investerer i lokale sol- og vindkraftprosjekter i Tyskland.

Den omfattende utbyggingen av fornybar energi i Tyskland de siste årene er i stor grad båret fram av enkeltpersoner. Nær halvparten av all fornybar energiproduksjon kommer fra anlegg eid av småinvestorer – såkalt borgerenergi.

Generøse subsidieordninger har gjort boomen i grønn energi mulig, men avkastning kommer langt ned på listen over investeringsmotiver. Borgerne som setter egne penger i energiprosjekter er først og fremst motivert av å drive Energiewende videre, ønske om å verne miljøet, fremme regional verdiskaping og av å delta i det grønne skiftet. Det viser en undersøkelse (pdf) gjennomført av Leuphana-universitetet i Lüneburg. Oppdragsgivere er Bündnis Bürgerenergie og BUND, det tyske naturvernforbundet.

Satsingen på fornybar har ført med seg en oppblomstring av andelslag (Genossenschaften) og andre medlemsbaserte organisasjonsformer med formål å bygge og drive et sol- eller vindkraftanlegg. Det er etablert over 600 energi-andelslag. Enkeltpersoner står likevel for over halvparten av borgerenergien målt etter installert effekt – typisk folk som har investert i solcellepaneler på eget hustak. De fleste som har investert i borgerenergi-prosjekter har gått inn med 1000 til 10000 euro.

Nå frykter interesseorganisasjonen Bündnis Bürgerenergie at den tyske regjeringens foreslåtte reform av fornybarpolitikken vil sette en effektiv stopper for denne folkelige deltakelsen i energiomstillingen. Blant forslagene organisasjonen kritiserer er planen om å gå over til en anbudsmodell for nye anlegg senest i 2017. Dette vil skape nye og høye kostnader for borgerinitiativene, og ny risiko: Et prosjekt må planlegges uten at deltakerne vet om de får tilslaget.

Detaljene i denne delen av Energiewende-reformen er ikke ferdig utarbeidet ennå. Hele reformen skal ifølge regjeringens tidsplan tre i kraft 1. august.