IEA: Mer fornybar middelet både mot energikriser og klimakrisen

Klart budskap fra IEA foran Glasgow-møtet: Svært sterk vekst i investeringene i fornybar energi må til for å klare klimamålene – og for å dempe risikoen for ekstreme prisutslag.

IEA presenterte onsdag 2021-utgaven av World Energy Outlook, som er organisasjonens viktigste årlige utgivelse. Den kommer i år litt tidligere enn vanlig og er gratis tilgjengelig.

IEA-sjefen, Fatih Birol, legger frem årets utgave på et tidspunkt der verden er preget av ekstremt høye gasspriser og en skarp økning i CO₂-utslippene i etterkant av korona-pandemien.

Birol sier til Financial Times at de forventede investeringene i olje- og gass nå er på et nivå som er i tråd med endringene som er nødvendige for å nå netto null i 2050, mens investeringene i fornybar energi bare er på en tredjedel av nivået som er nødvendig.

– Det er en stor mismatch, og jo lengre denne mismatchen varer, jo større er risikoen for ytterligere store prissvingninger og økt ustabilitet i fremtiden, sier han.

Birol sier også at det pågår en kampanje som skylder krisen på fornybar energi, men avviser at dette er riktig. Tvert imot er løsningen at investeringene i fornybar energi trappes opp, mener han.

  • Hovedpunkter: I denne twitter-tråden presenterer IEA-sjefen hovedpunkter fra World Energy Outlook, også med de viktigste illustrasjonene og grafene.