Medisin for kvotemarkedet

EU-kommisjonen foreslår seks alternative tiltak for å takle problemet med lav karbonpris i EUs kvotemarked.

Et uforutsett stort overskudd av utslippskvoter, og dermed svært lav kvotepris, truer rollen EUs karbonmarked er tiltenkt som sentralt virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det konkluderer EU-kommisjonen i en rapport som er ute på høring. Kommisjonen foreslår seks alternative tiltak for å takle problemet. Blant disse er å øke EUs mål om reduksjon av CO₂-utslipp fra 20 til 30 prosent innen 2020. Et annet er å slette et antall utslippskvoter.

EU-kommisjonen: Structural reform of the European carbon market (beskrivelse og dokumenter)
The state of the European carbon market in 2012 (rapport, pdf)