– De nominerte representerer et bredt spekter av klimatiltak i store og små kommuner. Kommunene viser hvordan de kan utnytte sin rolle til å stimulere til klimatiltak i lokalt næringsliv, til å bevare natur, samt tilrettelegge for omstillingen til nullutslippsteknologi og en sirkulær økonomi, sier juryen.

De nominerte prosjektene er

Horten kommune for prosjektet Horten lokalmat: I Horten samarbeider lokale bønder med kommunens dagsenter for å levere sesongens lokale og økologiske grønnsaker til kommunens barnehager og SFO-er. Et prosjekt som viser hvordan kommunen tilrettelegger for å øke bruken av mat i sesong, involverer lokalt landbruk og reduserer matsvinn.

Nord-Fron kommune er nominert med prosjektet Klima og miljøfond for næringslivet i Nord-Fron: Kommunen har opprettet en tilskuddsordning der næringslivet kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak i egen bedrift og som gir miljøeffekt i Nord-Fron kommune. Prosjektet viser hvordan små kommuner kan bruke sitt handlingsrom til å utløse klimahandling i lokalt næringsliv.

Nordre Follo kommune er nominert for prosjektet Ny kommuneplan med planbestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon. Vedtaket om arealnøytralitet innebærer at natur ikke skal bygges ned og at Nordre Follo kommune ikke skal ha netto tap av natur i videre utvikling av kommunen. Kommunen har tatt kunnskapen om arealenes naturverdi i bruk og anvendt den gjennom planvask og vedtak om arealnøytralitet.

Oslo kommune er nominert for prosjektet Foregangsby for utslippsfri tungtransport. I tett dialog med bransjen har Oslo utviklet en virkemiddelpakke som i sum gjør at det lønner seg å gå over til nullutslipp for tungtransport i Oslo. Dette tiltaket bidrar til store direkte utslippskutt og gir tydelig retning for forventet teknologiutvikling

Trondheim kommune er nominert for prosjektet Gjenbrukslageret. Trondheim kommune etablerte høsten 2021 et gjenbrukslager på Nyhavna i Trondheim. Dette tiltaket viser konkret handling innen sirkulærøkonomi og tilrettelegger for gjenbruk i den store utslippssektoren bygg og anlegg.

Vinneren kåres på Zerokonferansen

Prisen for Årets lokale klimatiltak deles ut på Zerokonferansen på the Hub i Oslo 2. november. Kåringen er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, KS og KBN.

Juryen består av direktør i Cicero Kristin Halvorsen, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, administrerende direktør i KBN Jannicke Trumpy Granquist, kommunikasjonsrådgiver i Footprint Trine Skei Grande og daglig leder i ZERO Sigrun Aasland.

Verdens første utslippsfrie hurtigbåt

Med verdens første utslippsfrie hurtigbåt gikk Rogaland fylkeskommune helt til topps i konkurransen i fjor. Les mer om fjorårets vinner her.