– Vi ønsker at Den grønne løsningsbanken skal fungere som en verktøykasse og et utstillingsvindu for grønn omstilling. Gjennom å vise frem gode eksempler, håper vi å hjelpe andre virksomheter til å sette i gang med egne grønne løsninger, sier Helene Frihammer, strategisk prosjektleder i Klimapartnere.

Økende interesse

Om Klimapartnere

Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling, med over 300 partnervirksomheter i offentlig og privat sektor over hele landet. Partnerne forplikter seg til å kutte utslipp gjennom systematisk miljøstyring og årlig klimaregnskap, og utfordres til å utvikle grønne spydspissprosjekt.

www.klimapartnere.no

Klimapartnere omfatter over 300 partnere, og opplever stor interesse fra virksomheter og kommuner. I løpet av det siste året har antall partnere økt betydelig over hele Norge.

For virksomhetene som signerer partneravtale, innebærer det en sterk forpliktelse til å bidra inn i partnerskapet – både med å sette seg klimamål og kutte utslipp, men også til å utvikle egne spydspissprosjekt og gode løsninger.

Konkrete løsninger

– Klimapartnere er ingen prateklubb. Vi er opptatt av konkrete løsninger, og vi ser at det gir resultater. Vi ser stadig eksempler på gode grønne idéer og løsninger hos våre partnere over hele landet, og vi brenner etter å dele disse med andre. Det er bakgrunnen for at vi har opprettet denne løsningsbanken, sier Frihammer.

Nye løsninger hver uke

Den grønne løsningsbanken finnes på nettsidene til Klimapartnere. Den inneholder til nå over 120 ulike løsninger fra hele landet, og nye blir lagt til hver uke. Løsningene kan filtreres på region og ulike typer klimasatsninger, slik at det blir enkelt å finne frem til relevante eksempler.

Målet er at Den grønne løsningsbanken skal brukes aktivt av virksomheter, kommuner og andre som et verktøy for å kutte utslipp, og som en inspirasjon for å utvikle egne, nye løsninger.

– Det er virksomhetene selv som sitter på nøkkelen til grønn omstilling, sier Frihammer. – Vi oppfordrer alle til å ta et besøk i banken og hente ut inspirasjon.