Miljødirektoratet har siden august laget en podcastserie med gjester som på ulike plan jobber – og brenner – for lokalt klimaarbeid, herunder Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal, som jobber for en el-revolusjon i Lofotfisket, klimaforsker Carlo Aall og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. I denne episoden snakker Torunn Brånå om hvordan det å forberede seg på klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet kan skape nye muligheter for kommunene. Brånå er ansvarlig for KBNs grønne lån, en ordning som gir kommuner og fylkeskommuner rabatt på lån som brukes på utslippskutt og klimatilpasning.

Klimarisikoverktøy

I podcasten går Brånå nærmere inn på klimarisiko-begrepet og presenterer KBNs klimarisikoverktøy. Hun viser til rettssaken der forsikringsselskapet krevde erstatning fra Nord-Fron kommune for å ha gitt byggetillatelse til et hus som ble tatt av flom for andre gang på kort tid. I etterkant av at episoden ble spilt inn, avviste høyesterett anken fra forsikringsselskapet. Det er imidlertid grunn til å tro at vi vil se flere slike regresskrav fra forsikringsselskapene i fremtiden, når endret klima fører til flere skader og høyere forsikringsutbetalinger.

Du kan teste din kommunes lokale klimarisiko i dette verktøyet utarbeidet av CICERO Senter for klimaforskning og KBN.