I alt kom det inn 14 søknader til konkurransen, som arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO, KS og KBN (Kommunalbanken) i fellesskap.

Et fellestrekk ved flere av årets nominerte prosjekter er at de dreier seg om sirkulær økonomi i en eller annen form og/eller viser tiltak hvor kommunesektoren leder an i omstillingen til utslippsfrie løsninger. Disse prosjektene kjennetegnes også av at de har stor overføringsverdi til andre kommuner, fastslår juryen, som er godt fornøyd med årets søknadsbunke.

De fem nominerte prosjektene er:

  • Bærum kommune – Ressursbank for foredling og gjenbruk av overskuddsmasser
  • Longyearbyen lokalstyre – Overgang til utslippsfritt energisystem
  • Oslo kommune – Utslippsfrie anleggsplasser
  • Sandnes kommune –  Produksjon og bruk av biokull
  • Strand kommune på vegne av det interkommunale selskapet IVAR IKS  – Produksjon av plastgranulat fra avfall

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Kristine Falkgård i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og daglig leder Marius Holm i ZERO.

Juryen for «Årets lokal klimatiltak» består av (fra venstre): Marius Holm, Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Kristine Falkgård og Odd Einar Dørum. Foto: Zero/Caroline Dokken Wendelborg.

Blant de fem nominerte vil tre vinnere bli offentliggjort og hedret under festmiddagen på Zerokonferansen i Oslo 6. november.

Les mer om prisen og tidligere vinnere her: https://zero.no/kommune/

For mer informasjon, kontakt:
Jenny Skagestad, ZERO: 92 61 09 95, jenny.skagestad@zero.no
Jørn Inge Dørum, KS: 917 58 302, jorn.inge.dorum@ks.no
Torunn Brånå, KBN: 911 58 528, tob@kommunalbanken.no