Grønn produktutvikling

Det mangler ikke konferanser hvor det snakkes om fornybar energi og grønne løsninger fra scenen, men hotellfamilien De Bergenske vektlegger noe helt annet når de tilbyr grønne konferanser ved Grand Hotel Terminus og Augustin Hotel.

– Det er et interessant samvirke mellom hotell og kunde som gjør at hele CO₂-fotavtrykket ved konferanser kan bli redusert. Vi har lagt opp vår ressursbruk slik at vi setter minst mulig avtrykk og kundene må også bidra med sitt, forklarer hotelldirektør og eier, Kjetil Smørås.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler fra ti av klimapartnerne i Hordaland. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det være seg å støtte ansattes klimatiltak, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste.

Må være miljøsertifisert

Bransjekravet Grønne konferanser ble lansert i 2012 og har miljøsertifiserte hotell som målgruppe. En sertifisering de to hotellene til Smørås fikk i henholdsvis 2001 og 2009. Og det stopper ikke der, også kundene må enten være miljø- sertifiserte eller kunne dokumentere at de er i ferd med å bli det. Transportvalg er en del av sjekklisten som følger med grønne konferanser.

– Vi oppfordrer alle konferansedeltakerne til å bruke kollektivtransport for å komme seg til konferansen, forteller Smørås.

I tillegg finnes også retningslinjer for innkjøp, avfallshåndtering og matutvalg under konferansen. Blant annet skal man tilby økologiske matalternativ og bruke minst mulig kjøtt.

– Vi gjør vårt uansett

Foreløpig er de mest ivrige kundene som velger grønne konferanser.

– Men vi gjør uansett det vi må gjøre fra vår side, uavhengig av om det bestilles en grønn konferanse eller ei, slår Smørås fast.

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

Han tror arbeidet gir dem et konkurranse-fortrinn.

– Vi kommuniserer til gjestene våre at vi gjør en innsats. Vi tar på alvor vår samfunnsplikt for å belaste naturen minst mulig. Og responsen har vært god fra deltakerne.

Skal redusere matsvinnet

Et forsterket satsingsområde i 2018 er arbeidet for å redusere matsvinn.

– Vi skal bli «matreddere» og redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Det er en målsetning i tråd med FNs bærekraftsmål. Det er en satsing vi er ganske stolte over og det blir veldig interessant å se resultatene, sier Smørås.

Konkret tiltak

Foreløpig har ikke Smørås fått så mange reaksjoner eller respons fra sine hotellkonkurrenter.

– Jeg er litt forundret over det. Det er et veldig konkret tiltak og det er overraskende at ikke flere har tatt det opp.

Selv har han planene klare. I 2017 åpnet hotellene Zander K og Bergen Børs i Bergen sentrum. Her jobbes det med å miljøsertifisere hotellene og Smørås har ingenting imot å kunne tilby grønne konferanser også der.