Over 400 små og store virksomheter har gitt sine innspill i prosjektet Grøn region Vestland, som ble startet av Vestland fylkeskommune i samarbeid med Innovasjon Norge. Nå er resultatet klart: Rapporten Vestlandsporteføljen er utarbeidet av EY, og lanseres nå over hele fylket. Den viser blant annet at Vestland har et potensiale for 22.000 nye, grønne arbeidsplasser – med et investeringsbehov på 134 milliarder kroner.

Leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, er begeistret for resultatet etter lanseringen.

– Denne rapporten blir et viktig verktøy for å lykkes med omstillingen vi trenger i Vestland, sier Nedregård.  – Vestlandsporteføljen viser at det grønne skiftet både kan bidra til økt verdiskapning i fylket, og gjøre Vestland mer attraktiv som arbeidsregion.

Omfattende kartlegging

Flere hundre aktører fra alle deler av fylket har bidratt til kunnskapsgrunnlaget i rapporten. Vestland er det første fylket i Norge som kan legge fram en slik omfattende kartlegging av grønne initiativ, sier prosjektleder for Grøn Region Vestland, Lasse Kolbjørn Anke Hansen. – Vi har identifisert mer enn 250 grønne innovasjonsprosjekter i denne prosessen. Det viser at den grønne omstillingen allerede er kommet langt, noe som er særlig inspirerende.

– Grønn vekst er mulig

Rapporten peker på et betydelig grønt potensiale i regionen, men understreker samtidig at tiden for å handle er nå – og at toget går fort. Alle gode krefter må bidra, påpekte fylkesordfører Jon Askeland (Sp) da rapporten ble presentert på Høgskulen på Vestlandet.

ALLE MÅ BIDRA: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) la vekt på samarbeid og kunnskapsdeling under lanseringen av Vestlandsporteføljen.

– Vestlandsporteføljen er alle sin eiendom, og vi vil at alle skal kunne finne sin plass i den store helheten. Vi presenterer at grønn vekst er mulig i hele fylket, men at det bare er gjennom samarbeid og gjensidig deling av kunnskap, ressurser og erfaringer vi kan lykkes, sier Askeland.

Kamper som må vinnes

Rapporten peker på fire prioriterte kamper som må vinnes nå dersom Vestland skal lykkes i det grønne skiftet:

  • Bygge verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose
  • Bygge innovativ grønn infrastruktur
  • Ta posisjonen som den globalt ledende havregionen
  • Øke tempoet gjennom prioritering og best samarbeidsrigg

I tillegg pekes det ut en rekke suksessfaktorer som er kritiske for å vinne disse kampene.

Vil bygge grønne huber

Industriell symbiose blir et viktig begrep å ta med seg fra anbefalingene i rapporten, sier prosjektleder Lasse Kolbjørn Anke Hansen. Det handler om å legge til rette for at ulike fagmiljø kan etablere seg på samme sted og samarbeide på nye måter. 

– Ved å samlokalisere og fortette i eksisterende industriområder, kan vi skape nye, sirkulære løsninger hvor vi drar nytte av overskuddsressursene på tvers av verdikjedene. Samtidig unngår vi nye, unødvendige naturinngrep. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Hansen.

Det er krevende kamper vi skal vinne fremover, men nå har vi fått kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å handle.

Renate Nedregård, Leder for Klimapartnere Vestland

Pådriver for netto null

Vestland fylkeskommune har satt et ambisiøst mål om å være en pådriver for et næringsliv med netto nullutslipp i 2030. Klimapartnere Vestland utfordrer næringslivet i regionen til å slutte seg til det høye ambisjonsnivået, og bli med på å realisere mulighetene i det grønne skiftet.

– Vestlandsporteføljen viser at det er riktig å ha et høyt ambisjonsnivå for grønn omstilling i Vestland, sier Nedregård, men peker samtidig på hva som blir avgjørende fremover: At alle parter bidrar til å følge opp anbefalingene i rapporten. – Det er krevende kamper vi skal vinne fremover, men nå har vi fått kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å handle, sier Nedregård.