Deltakerne fikk blant annet en innføring i hvilke faktorer som påvirker klimagassutslippene i et byggeprosjekt, herunder en sammenligning av ulike byggematerialer, av arkitekt Bård Sverre Solem fra Eggen Arkitekter. Christian Hvass fra NCC presenterte konseptbygget Valle Wood, Norges største kontorbygg i massivtre, som ferdigstilles våren 2019. Kåre Gunnar Fløystad fra klimaorganisasjonen Zero etterlyste konkrete virkemidler og krav for å gjøre det lønnsomt å velge tre og materialer med lave utslipp i byggeprosessen.

Bård Sverre Solem fra Eggen Arkitekter.

Se innlegget til Bård Sverre Solem her

Se innlegget til Christian Hvass her

Se innlegget til Kåre Gunnar Fløystad her 

I den påfølgende panelsamtalen utfordret Isak Oksvold fra Møller Eiendom finansnæringen til å gi rentefordel til klimavennlig materialbruk i bygg. Lars viste til at Kommunalbanken tilbyr grønne, rabatterte lån til klimariktige prosjekter, herunder bygg i massivtre. Kristin Kongsrud fra SEB mente klimavennlige valg vil tvinge seg frem i stadig større grad og pekte på at det vil bli vanskelig å få lån til byggeprosjekter som ikke kan vise til valg av klimavennlige materialer og lave utslipp i fremtiden.

Christian Hvass fra NCC.
Kåre Gunnar Fløystad fra Zero.

Panelet bestod av Isak Oksvold, direktør miljø og innovasjon, Møller Eiendom, Lars, André Aasrud, Klimaetaten, Oslo Kommune, Kristin Kongsrud, SEB, Karoline Bakka Hjertø, Sparebank1 Østlandet og ordstyrer Torunn. Trykk her for å se paneldebatten.

Video fra hele frokostmøtet finner du her på KBNs Facebook-side.