Skolen kan også skilte med grønn skolegård med lokal og åpen overvannshåndtering og grønne arealer med biologisk mangfold og beplantning. Prosjektet ble finansiert med grønt lån fra KBN.

Hva er et plusshus?

Et plusshus er konstruert slik at det i løpet av sin levetid produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset. På Voldsløkka ungdomsskole er både fasaden og taket er dekket av solcellepaneler. Panelene utgjør hele 1500 kvadratmeter.

Kommunene har en sentral rolle på veien mot et klimanøytralt samfunn

EU-kommisjonen anslår at rundt 40 prosent av EUs energiforbruk går til bygninger – mest til oppvarming og avkjøling. Det er med andre ord et enormt potensial i å redusere klimagassutslipp i bygninger. For å få til reduksjonen trenger vi ambisiøse prosjekter som Voldsløkka skole.

Kommuner i Norge og EU forvalter store bygningsmasser, og spiller derfor en helt sentral rolle på veien mot et klimanøytralt samfunn.

Les om flere grønne prosjekter som har fått grønn finansiering av KBN her.