I 2022 satte regjeringen ned Naturrisikoutvalget. I mandatet heter det at utvalget blant annet skal «vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.» Utvalget legger frem sin utredning 12. februar.

Torsdag 15. februar kl. 08:00–09:15 inviterer vi til webinar med et av utvalgsmedlemmene, professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen, som vil innlede om utvalgets anbefalinger.

I tillegg kommer Kjersti Enger Dybendal, klima- og miljørådigiver i Kongsvinger kommune. Hun har mye erfaring med lokalt naturrisikoarbeid, og har blant annet hatt ansvar for kartlegging av myrer i Kongsvinger. Hun holder også i kommunens arbeid med å lage en lokal plan for naturmangfold.

I tillegg kommer Kia Kriens Haavi, leder for grønn finans i KBN, for å fortelle om hvordan KBN kommer til å jobbe for å både kartlegge og redusere naturrisiko i utlånsporteføljen.

Meld deg på her