Norwegian er en pådriver for at norsk luftfart skal bli fossilfri i 2050 og har selv mål om å redusere sine CO₂-utlipp med 45 prosent innen 2030. For å klare dette kreves en kraftig økning i produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff.

I dag importeres alt bærekraftig flydrivstoff, og det til tross for at Norge har store konkurransefortrinn når det kommer til produksjon av bio- og elektrodrivstoff. Norge har tilgang på råvarer som fornybar strøm, rester fra skogbruk, alger og CO₂. Norge har også overførbar kompetanse fra olje- og prosessindustrien, og planlegger storsatsinger innenfor havvind og hydrogen.

Norwegian sin flyflåte kan i dag fylle opptil 50 prosent bærekraftig flydrivstoff på tanken. Hvordan kan Norge koble råvaretilgangen og kompetansen sammen med ny teknologi og flyselskapers innkjøpskraft for å produsere bærekraftig flydrivstoff som vil gi store utslippskutt i norsk luftfart?

Norwegian inviterer til debatt under Arendalsuka, onsdag 17. August klokken 16.30 på No. 1 Sportsbar i Pollen. Her samles industrien, luftfarten, politikere, myndigheter og akademia. Følg livesendingen her.

Program:

Velkommen
– Anne-Sissel Skånvik, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Norwegian

Innledere
– Anders Nyberg, nordisk sjef for myndighetskontakt, Neste
– Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver bioøkonomi, Innovasjon Norge
– Jan Petter Steinland, sjef for innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

Paneldeltagere
– Erlend Larsen, stortingspolitiker (H), transport- og kommunikasjonskomiteen
– Kenneth Sandmo, leder næringspolitisk avdeling, LO
– Arve Ulriksen, administrerende direktør, Mo Industripark
– Thomas Skadal, administrerende direktør, Biozin
– Geir Karlsen, konsernsjef, Norwegian

Moderator
– Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig industri, Zero