Etter to år med pandemi var det igjen klart for full rulle i Arendal. 

Administrerende direktør i KBN Jannicke Trumpy Granquist og utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik deltok på flere arrangementer:

EUs taksonomi: er offentlige byggeprosjekter en bremsekloss for omstilling av næringslivet? i regi av Bygg Arena Arendal.

Hvor godt forberedt er myndigheter og kommuner på klimaendringer? KBN deltok i en panelsamtale med blant annet DSB, Statens Vegvesen og Augment City:

Hvordan lykkes med klimatiltak i din kommuneRagnhild Freng Dale fra Vestlandsforsking presenterte TRANSFORM-prosjektet som undersøker hvordan kommunene kan bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Deretter ble det samtale med en rekke kommuner.