KBNs 2021-rammeverk for grønne obligasjoner bygger på tidligere rammeverk, men forsterker styringsstrukturen for KBNs grønne finansieringsprogram. Det nye rammeverket kartlegger også prosjektkategoriene opp mot FNs bærekraftsmål og forplikter KBN til å gjøre en årlig vurdering av hvordan tildelingskriteriene for grønne prosjekter står seg opp mot EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Rammeverket styrker også etterretteligheten i KBNs grønne finansieringsprogram gjennom å forplikte oss til årlige tredjepartsvurderinger av både tildelingsprosessen for grønn finansiering og av utbetalte midler.  

Last ned KBNs 2021-rammeverk for grønne obligasjoner (pdf, kun tilgjengelig på engelsk) 

– Grønn finans er en strategisk prioritering for KBN, noe vi tror gjenspeiles i det oppdaterte rammeverket. Med dette dokumentet er vi utstyrt til å møte både den seneste markedsutviklingen og stadig høyere forventninger fra investorer, sier Sigbjørn Birkeland, direktør for kapitalmarkeder i KBN.

Tildelingskriterier for grønne prosjekter fastsatt i eget dokument 

Som i tidligere versjoner av KBNs rammeverk for grønne obligasjoner, fastsettes kriteriene for hvilke prosjekter som kan få grønn finansiering i et eget kriteriedokument. Kriteriedokumentet gjennomgås årlig av KBNs eksterne ekspertkomité. Takket være denne mekanismen blir tildelingskriteriene for nye grønne prosjekter oppdatert årlig, selv om rammeverket i seg selv ikke oppdateres. Alle innlånte midler fra nye grønne obligasjoner og utvidelser av utestående obligasjoner vil heretter utbetales utelukkende til prosjekter som er i tråd med 2021-versjonen av kriteriedokumentet.  

Last ned kriteriedokument for grønne lån (pdf) 

Second opinion: «Excellent governance» og «medium green» 

CICERO har gjort tredjepartsvurderingen av KBNs 2021-rammeverk. «Second opinion»-rapporten deres konkluderer med at «bærekraftarbeid er gjennomgående integrert i KBN, og valget av tildelingskriter er basert på råd fra uavhengige eksperter. (…) Håndteringen av midlene er godt på linje med Green Bond Principles og rapporteringen er utmerket» (KBNs oversettelse, se original tekst i CICEROs rapport). 

Rammeverket får karakteren «Excellent» for aspektene som går på styring (governance). De fleste prosjektkategoriene har fått karakteren «Medium to Dark Green», men den største kategorien, bygg, har fått «Medium Green». På grunn av dette ble karakteren «Medium Green» satt for hele rammeverket. 

Last ned CICEROs second opinion av KBNs 2021-rammeverk (pdf, kun tilgjengelig på engelsk) 

KBNs nye rammeverk er det tredje i rekken, og erstatter rammeverket fra 2016. KBN publiserte sitt første rammeverk for grønne obligasjoner i 2013, og var med det en av de første finansinstitusjonene i Norden som benyttet seg av det grønne obligasjonsmarkedet.