Stillingstittel: Bærekraftsrådgiver/Senior bærekraftsrådgiver

Tenker du at finansbransjen kan spille en nøkkelrolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet? Synes du bærekraftsinformasjon bør bli like viktig som finansiell informasjon? Har du lyst til å bidra til dette?

Da kan det hende vi passer sammen! I KBN er vi på utkikk etter en bærekraftsrådgiver som kan styrke vårt arbeid på feltet, med særlig vekt på bærekraftsrapportering. Du vil få en viktig rolle i seksjonen Kommunikasjon og bærekraft som jobber med en rekke ulike oppgaver på tvers av avdelingene i KBN, men også ha et fagmiljø å sparre med.

Som bærekraftsrådgiver vil du få mulighet til å jobbe med en rekke spennende oppgaver og jobbe selvstendig og i team. Hos oss får du både ansvar og frihet.

[NB: Søknadsfristen for denne stillingen er utløpt]

Om KBN

KBN, den norske stats kommunalbank, er et av Norges største finansforetak med 500 milliarder i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres i internasjonale kapitalmarkeder.