Ledende på grønn finans

KBN er en av de ledende finansinstitusjonene på grønn finans i Norge. Så langt har vi lånt ut over 45 milliarder kroner i grønne lån til spennende klima- og miljøinvesteringer i kommunal sektor. Vi er en aktiv utsteder av grønne obligasjoner over hele verden og deltar i flere internasjonale fora for å utvikle beste praksis innen grønn finansiering.

KBNs utlånsavdeling har et eget team på fire personer som jobber med blant annet grønne lån, klimarisiko og EU-taksonomien opp mot kommunesektoren og andre interessenter. Nå søker vi en analytisk og kvantitativt orientert person, med sterk interesse for grønn finans.

Som vår nye ESG-analytiker vil du blant annet ha som hovedoppgave å videreutvikle vår ESG-modell for vurdering av kunder. Du vil også øke bruken av interne og eksterne data for videreutvikling av vårt arbeid med grønn finans, og representere KBN i møter og seminarer med kunder og andre interessenter.

Søknadsfrist: 10. september 2023

LES MER OG SØK HER

Om arbeidsgiveren

Kommunalbanken (KBN) er et av Norges største finansforetak med rundt 500 mrd. kroner i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres med innlån i internasjonale kapitalmarkeder.