Stillingstittel: Rådgiver klima og grønn finans

KBN har en ambisjon om å være en av de ledende finansinstitusjonene på grønn finans i Norge. Så langt har vi lånt ut i underkant av 45 milliarder kroner i grønne lån til spennende klima- og miljøinvesteringer i kommunal sektor. Vi er en aktiv utsteder av grønne obligasjoner over hele verden og deltar i flere internasjonale fora for å utvikle beste praksis innen grønn finansiering.

Vår utlånsavdeling har et eget team på tre personer som jobber med grønne lån og klimarisiko opp mot kommunesektoren og andre interessenter. Som følge av vår satsing på grønn finans i KBN har avdelingen behov for å styrke og utvide teamet.

Som vår nye rådgiver på klima og grønn finans vil du ha som hovedoppgave å følge opp arbeidet med grønne lån. Du vil ha løpende kontakt med kundene for vurdering av grønne investeringer i samarbeid med de enkelte kundeansvarlige. Rådgiveren vil være sentral i å gjøre grønne lån kjent for både kunder og andre eksterne interessenter. Du vil også bli involvert i andre deler av vårt arbeid innenfor grønn finans.

Søknadsfrist: 18. januar 2023

LES MER OG SØK HER

Om KBN

KBN er den norske stats kommunalbank og er et av Norges største finansforetak med 500 milliarder i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres i internasjonale kapitalmarkeder.