Søk på studentprogram i KBN 

Gjennom et studentengasjement i KBN får du muligheten til å opparbeide deg relevant erfaring innen bank og finans i et miljø preget av høy kompetanse og engasjement. Du vil jobbe side om side med kolleger som verdsetter kunnskapsdeling og tilbyr veiledning, samtidig som du bidrar til å skape en bærekraftig framtid.

Søknadsfrist: 6. juni 2023

LES MER OG SØK HER

Om KBN

KBN er den norske stats kommunalbank, etablert i 1927 og heleid av den norske stat. KBN er en systemviktig bank på bakgrunn av samfunnsrollen og posisjonen som den største aktøren i markedet for kommunale lån. Vi skal operere med lav risiko og samtidig ha evne til å bidra med lån uavhengig av økonomiske konjunkturer. KBN er ledende på grønn finans og er i dag en av Norges mest aktive utstedere av grønne obligasjoner.