Både et endret klima og en strammere klimapolitikk byr på utfordringer for norske lokalsamfunn. Er din kommune forberedt?

Vet du hvor store klimagassutslipp kommunen din har per innbygger, og hva dette har å si for kommunens klimarisiko? Eller hva slags utfall klimaendringene kan få i deres område, eller hvordan klimarisiko kan påvirke næringer som er viktige for kommunen? 

KBNs klimarisiko-verktøy på nett ble først lansert våren 2019 og har blitt oppdatert i flere runder etter stor interesse fra kommunene, sist nå i juni. Her finner du en egen side for din kommune eller ditt fylke som viser et utvalg data fra blant annet SSB, Miljødirektoratet, Norsk klimaservicesenter, Kartverket og KBN. Du kan også sammenligne data fra din kommune med nabokommunen eller en helt annen kommune. I den nye kartfunksjonen kan du se hvordan kommunen din «scorer» på enkelte parameter, sammenlignet med andre kommuner.

Med den nye kart-funksjonen i KBNs klimarisiko-verktøy på nett kan du se hvor høye klimagassutslipp din kommune har per innbygger sammenlignet med snittet i Norge, du kan se hvilke kommuner som er mest sårbare for havnivåstigning eller hvem som har flest grønne investeringer.

Så langt i år har 3500 brukere benyttet seg av klimarisikoverktøyet, som også inneholder bakgrunnsartikler om hva klimarisiko er og hvordan en kan jobbe med tematikken i kommunene og fylkeskommunene. De fleste bruker verktøyet til å søke opp sin egen kommune, noe som gleder KBNs utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik.

– I finansnæringa er det mye snakk om klimarisiko om dagen, og dette er noe vi som bank ganske snart må begynne å vurdere, og rapportere, for våre kunder. Derfor er vi glade for at kundene våre også begynner å interessere seg for temaet. Ikke minst er vi opptatt av at kommunene og fylkeskommunene tar kunnskap om klimarisiko inn i vurderingene de gjør rundt nye investeringer, slik at vi kan være med på å finansiere investeringer som framstår som kloke både i et lavutslippssamfunn og i en framtid med kraftigere klimaendringer, sier Prestvik.

Søk opp din kommune nå!