Skancke startet med å vise en oversikt over CO₂-innholdet i atmosfæren gjennom de siste 800 000 årene. Grafen viser at nivåene har skutt i været i vår levetid, og ført til en temperaturøkning vi aldri har opplevd tidligere.

Han pekte videre på en av utfordringene med å skape nødvendig oppslutning om tilstrekkelig ambisiøs politikk: – Om vi lykkes med klimapolitikken vil det ta mange år før vi ser resultatene av den, sa Skancke. – Derfor haster det nå, som Greta Thunberg sier til verdenen.

Skancke viste til at klimapolitikk og klimarisiko henger tett sammen: – Klimapolitikk er det viktigste redskapet vi har i klimarisikohåndtering, og god klimarisikohåndtering gjør det lettere å nå mål i klimapolitikken som eks. målene i Paris-avtalen.

Det smeller hele tiden

Del to av seminaret var rettet mot lokal klimarisiko. Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune fortalte om flommen som traff bygda både i 2011 og 2013.  

– Alt skjer samtidig. Hvis du først får flom rammer det dessverre det meste i lokalsamfunnet. Alt fra hus, skoler, næringslivet, veier, vann og avløp. Man trenger enormt mye lokalkunnskap og kompetanse for å stå i noe slikt, sa ordføreren. I tillegg til den fysiske klimarisikoen, har Nord-Fron også opplevd det som kalles ansvarsrisiko. Støstad fortalte at kommunen er i rettsapparatet etter at selskapet som hadde forsikret et hus som ble tatt av flommene i 2011 og 2013 har krevd at kommunen tar regningen.     

CICERO-direktør Kristin Halvorsen viste i sin innledning til at kommuner har mange krevende oppgaver når det  gjelder klimarisikohåndtering. – Det som er Nintendo-spill hvor det smeller hele tiden, var hennes beskrivelse av klimarisikohåndtering i Kommune-Norge. Hun slo fast at selv om flomhendelser er det som får størst oppmerksomhet, så er det overvann som koster mest.

Klimarisikoverktøy for kommunene

Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård fortalte at klimarisiko er høyt på agendaen i finansbransjen og at bransjen spiller en viktig rolle i å finansiere klimariktige investeringer. Med seg hadde hun også et helt nytt klimarisikoverktøy som Kommunalbanken og CICERO har utviklet i samarbeid. Verktøyet som lanseres i løpet av mai skal gi kommunene mulighet til å kartlegge egen klimarisiko og gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de skal foreta sine investeringer.