Det regjeringsnedsatte Klimautvalget 2050 la nylig fram sine anbefalinger om hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i løpet av 26 år. Lykkes ikke Norge med omstilling i kommunene, vil ikke Norge bli et lavutslippssamfunn, heter det i rapporten.

Leder av Klimautvalget 2050 Martin Skancke vil innlede om temaet, mens Anne Holten fra Nordre Follo kommune vil dele erfaringer fra deres kommune, som i 2019 vedtok å bli arealnøytral.

Øvrige deltakere er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og Kia KriensHaavi, leder av grønn finans i KBN.

Praktisk informasjon

Dato: Torsdag 7. desember
Tid: 9:00–10:15
Sted: Digitalt (teams webinar)

Les mer og meld deg på her