På de neste plassene fulgte Trondheim for sitt Gjenbrukslager og Horten for prosjektet Horten lokalmat.

Konkurransen arrangeres av KS, Miljøstiftelsen ZERO og KBN for å skape oppmerksomhet om gode klimatiltak i kommunene og inspirere til videre innsats.

Et modig politisk grep

– Førsteplassen i Årets lokale klimatiltak går til et prosjekt som virkelig har utmerket seg innenfor et område der kommunen har stor påvirkningsmulighet. Tiltaket er et foregangsarbeid i form av et modig politisk grep som vil gi kommunen store og varige utslippsgevinster, sa administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist, under utdelingen.

Sirkulærøkonomi for bygg og anlegg

Andreplassen gikk til Trondheim kommune for Gjenbrukslageret på Nyhavna i Trondheim.

– Andreplassen går i år til en kommune som viser konkret handling innen sirkulærøkonomi gjennom å tilrettelegge for gjenbruk i den store utslippssektoren bygg og anlegg. Tiltaket krever politisk handling og har allerede bidratt til store utslippsreduksjoner, sa Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør i KS.

Klimavennlig og bærekraftig mat

Horten kommune fikk tredjeplassen for prosjektet Horten lokalmat, et prosjekt der lokale bønder samarbeider med kommunens dagsenter for å levere sesongens lokale og økologiske grønnsaker til kommunens barnehager og SFO-er.

– Prosjektet viser hvordan man kan sikre god involvering av lokalt landbruk og skape engasjement blant innbyggerne for mat i sesong som utgangspunkt for å spise mer klimavennlig og bærekraftig, redusere matsvinn og behovet for transport, sa Sigrun Aasland, leder i ZERO.

Oslo og Nord-Fron kommuner var også nominert til årets pris. Oslo var nominert for sin handlingsplan for utslippsfri tungtransport, og Nord-Fron for prosjektet Klima og miljøfond for næringslivet.

Konkurransen ble i år arrangert for 13. gang. I alt kom det inn 16 søknader fra kommuner og fylkeskommuner. Årets jury besto av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, direktør for bærekraft Trine Skei Grande i Footprint og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO.