Fjordkraft-initiativet «Klimanjaro» er et av 15 klimatiltak som vinner FNs klimatiltakspris for 2018. Dette er en fantastisk anerkjennelse. Vi tok en tøff avgjørelse og sto ved den, sier Arnstein Flaskerud, Fjordkrafts strategidirektør.

Klimatiltak som monner

Gjennom «Klimanjaro» krever Fjordkraft at selskapets leverandører skal være klimanøytrale innen 1. januar 2019. Leverandører som ikke ønsker å bli klimanøytrale vil miste Fjordkraft som kunde.

– Vi er opptatt av at klimatiltak skal ha størst mulig effekt. Når vi står overfor klimaendringer som akselerer krever det løsninger som akselererer, sier Flaskerud.

– Næringslivet har et ansvar utover det å maksimere profitt. Hvis flere bedrifter stiller det samme kravet til sine leverandører vil det virkelig monne, sier Flaskerud, som fulgte prisutdelingen hjemme i Bergen.

Om «Klimanjaro»

«Klimanjaro» er Fjordkrafts klimaløfte: Vi lover at våre leverandører skal være klimanøytrale. Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede.

Et problem som akselererer (menneskeskapte klimaendringer) krever løsninger som akselerer. Verden trenger praktiske klimatiltak som er skalerbare. Derfor har vi stilt krav om klimanøytralitet til våre leverandører. Hvis flere bedrifter stiller samme krav vil vi se en dominoeffekt som overgår effekten av alle andre klimatiltak.

Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. For å unngå å bli del av en metodediskusjon benytter vi FNs metodikk og definisjon av klimanøytrale virksomheter.

Vi ønsker å være et eksempel til etterfølgelse. Derfor er en enkel, trestegs oppskrift for å bli klimanøytral, og maler bedrifter kan bruke for å stille krav til egne leverandører, tilgjengelige på våre nettsider. Hvis vi sammen skaper et marked der klimanøytralitet er standarden, har vi virkelig gjort en innsats som monner. På veien mot målet gjør vi klimanøytralitet til et konkurransefortrinn både for oss selv, leverandørene våre og alle andre som stiller de samme kravene.

«Klimanjaro» på video. Vi har oppsummert Fjordkrafts klimaløfte i korte animasjonsvideoer. Tre av disse er tilgjengelig her:

Så langt har 103 av 138 leverandører forpliktet seg til å bli klimanøytrale. «Klimanjaro» har dermed bidratt til at det kuttes eller kompenseres for mer enn 55 500 tonn CO₂.

Tøff konkurranse

Vinnertiltakene kalles Momentum for Change Lighthouse Activities og anerkjennes av FN som praktiske, skalerbare og innovative løsninger for å bekjempe klimaendringene.

«Klimanjaro» vant frem i konkurranse med over 560 andre prosjekter fra bedrifter, organisasjoner og styresmakter, og var en av fire vinnere i kategorien Climate Neutral Now.

Det er første gang et norsk selskap mottar utmerkelsen. Selve overrekkelsen vil finne sted under FNs klimakonferanse i Polen i desember.

Det er stor spredning blant de ulike kategoriene og vinnerprosjektene, fra en applikasjon som skal bekjempe sult og redusere matsvinn til bevaring av mangroveskogene på Sri Lanka.

En fullstendig liste over vinnerne er tilgjengelig i pressemeldingen fra FNs klimasekretariat.