– En viktig milepæl i arbeidet med å bidra til flere grønne investeringer i norske kommuner og fylkeskommuner, sier KBNs utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik.

Ledende på grønn finans

Bærekraft og grønn finans er selve kjernen i KBNs strategi og banken har tilbudt grønne lån siden 2010. I dag er KBN en av Norges mest aktive utstedere av grønne obligasjoner.

Grønne lån gis til prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller klimatilpasning.

Største områdeprosjekt

Skårersletta sentrumsgate i Lørenskog er det største områdeprosjektet vi har finansiert de siste årene. Den nye bygaten får sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær. Hele 100 insektsvennlige trær og 1500 busker skal plantes i bed som er konstruert for å håndtere økt nedbør. Når prosjektet er ferdig vil Skårersletta blant annet ha fjernvarmesentral, avfallssug og gode overvannsløsninger. I tillegg er målsettingen at trafikken blir sterkt redusert.

Les flere eksempler på prosjekter vi har finansiert