KBN, den norske stats kommunalbank, er et av Norges største finansforetak med 500 milliarder i forvaltningskapital. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet og ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i det grønne skiftet. Bankens utlån til kommunal sektor finansieres i internasjonale kapitalmarkeder.

KBN har en ambisjon om å være ledende på grønn finans i Norge. Så langt har vi lånt ut i underkant av 30 milliarder kroner i grønne lån til spennende klima- og miljøinvesteringer i kommune-Norge. Vi er en aktiv utsteder av grønne obligasjoner, og deltar i flere internasjonale fora for å utvikle beste praksis innen grønn finansiering.

KBNs utlånsavdeling har et eget team på tre personer som jobber med grønne lån og klimarisiko opp mot kommunesektoren. Nå skal en av disse ut i foreldrepermisjon, og vi søker en engasjert og nysgjerrig person til et års vikariat (100%) med oppstart snarest.

Du kommer primært til å jobbe med:

 • Rapportering av miljøeffekten av KBNs grønne lån (løpende rapportering og produksjon av vår årlige miljøeffektrapport)
 • Utvikling av digitale verktøy knyttet til grønne lån og rapportering
 • Analysere KBNs grønne prosjektportefølje opp mot EUs taksonomi over grønne aktiviteter
 • Analysere investeringsplaner og identifisere mulige grønne investeringer
 • Delta i kundemøter og dialog med kunder om grønne lån
 • Vurdering av søknader om grønne lån
 • Bidra til utviklingen av KBNs kriterier for grønne lån
 • Produsere tekst og innhold til KBNs nettsider, rapporter etc. relatert til grønn finans

Vi ser for oss at du:

 • Har et brennende engasjement for klimaet, og tror at finansnæringen kan være en del av løsningen!
 • Er nyutdannet eller har jobbet noen år, f.eks. som konsulent, innen bank/finans eller som miljørådgiver i en kommune eller bedrift
 • Har en mastergrad innen f.eks. klima-/miljøstudier, fornybar energi, økonomi/finans eller samfunnsvitenskap med emner innen klima/miljø. Relevant arbeidserfaring eller verv kan veie opp for manglende utdanning innenfor klima og miljø
 • Er selvstendig og initiativrik, og ikke redd for å ta ansvar i prosjekter tidlig
 • Er flink med tekst og kommuniserer godt på norsk og på engelsk
 • Kjennskap til kommunal sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Har god tallforståelse og bør være vant til å jobbe i større regneark

Vi kan tilby:

Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Kia Kriens Haavi

Stillingstittel: Fagansvarlig for grønne lån

Telefon: 974 78 005

 • Et engasjerende, utfordrende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Relevant erfaring innenfor samfunnsutvikling og grønn finans
 • Frihet og ansvar i jobben 
 • Tett samarbeid med fageksperter og kunder
 • Bidra til reell samfunsutvikling 

  Søknadsfrist: 6. juni 

Søk her