For første gang i 2019 lanserte KBN Klimarisikoverktøy for kommuner – denne er nå oppdatert. I tillegg til å ha fått et realt ansiktsløft tar den siste oppdateringen høyde for den nye kommunestrukturen etter reformen, og nye datakilder er lagt til.

Nyttig verktøy i utredning og planlegging

Vi håper at klimarisikoverktøyet kan være en god hjelper i kommunens arbeid. Tema for siden er hva klimarisiko er, altså hvordan klimaendringer og omstilling kan være en finansiell risiko for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til bakgrunnsmateriale om hva klimarisiko er og hvordan hensynet til klimarisiko kan inkorporeres i kommunens beslutningsprosesser er det egne sider for alle norske kommuner.  

På kommunesidene er det datagrunnlag som kan bidra til en bedre forståelse av hvilken klimarisiko kommunen står ovenfor. Eksempler på dette er informasjon om utslipp, forventede klimaendringer og bærekraftige investeringer. I tillegg kan man se hvordan næringer som er viktige for sysselsetting i kommunen, og dermed også kommunens inntekter, kan bli påvirket av klimarisiko.  

Det er flere potensielle brukere av nettsiden – kommunale klimarådgivere, økonomisjefer og andre som ønsker å vite hvordan klimarisiko kan påvirke kommunen. Informasjonen kan være en del av et generelt opplysningsarbeid, eller brukes i mer konkrete formål som for eksempel underlag for planer eller vedtak. Informasjonen på sidene kan lett lastes ned i flere formater.

Nye funksjoner og flere i vente  

For de som har brukt siden før er mye kjent, men det er likevel noen nyheter. Blant annet har vi lagt til data om havnivåstigning for kommunene med kystlinje, grafene er gjort nedlastbare og nettsiden finnes nå også på engelsk. I tillegg har vi lagt til forklaringer for hvert element slik at koblingen mellom de ulike datakildene, for eksempel utslipp av klimagasser i kommunen, og klimarisiko skal bli tydeligere. Det er også flere datakilder og mindre oppdateringer som vil bli lansert utover våren.