Vi har de siste årene sett at kommuner i stadig større grad velger ambisiøse, klimavennlige løsninger for sine investeringer. Mange prosjekter er finansiert med grønne lån fra KBN. Ved å vise frem prosjekter vi har finansiert, håper vi det kan være til inspirasjon og bidra til gode diskusjoner om ambisjonsnivået for nye prosjekter i kommunal og fylkeskommunal regi. Med vårt nye verktøy får du informasjon om:

  • Klimavennlige prosjekter på kommune- og fylkesnivå
  • Prosjektenes miljøeffekt, omregnet i CO₂-ekvivalenter
  • Prosjektenes totalkostnad og lånebeløp
  • Omfattende beskrivelse av utvalgte prosjekter

Åpne verktøyet med klimavennlige prosjekter

229 prosjekter over hele landet

Ved utgangen av mars 2020 har KBN utestående over 21 milliarder kroner i grønne lån til 229 grønne prosjekter i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Den totale miljøeffekten av prosjektene er beregnet til i overkant av 51.000 tonn CO2e årlig (redusert eller unngått). En mer detaljert beskrivelse av prosjektene, deres miljøeffekt og metode for beregninger finner du i vår miljøeffektrapport.

Klimagevinst = lavere rente

KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som bidrar til å løse framtidens klima- og miljøutfordringer. Prosjekter som bidrar til redusert klimagassutslipp, energieffektivisering og/eller klimatilpasning kan få grønt lån hos oss. Les mer om grønne lån på www.kbn.no/gronn