Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå klimamål. Mer enn 100 kommuner har kommet i gang med klimabudsjett og flere ønsker å gjøre det samme. Dette webinaret passer for deg som jobber med økonomi, planarbeid og bærekraft i kommuner som allerede er i gang eller som ønsker å komme i gang med klimabudsjett.

Klikk her for å melde deg på webinaret!

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO senter for klimaforskning, tidligere politiker, finansminister og kunnskapsminister.

Tema: FNs klimapanels rapport og betydningen for ditt lokalsamfunn

Astrid Ståledotter Landstad er klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo Kommune og prosjektleder for Veileder for klimabudsjett.

Tema: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy.

Program

08.30 Velkommen
Storebrand og KBN

08.40 FNs klimapanels rapport og betydning for ditt lokalsamfunn
Kristin Halvorsen

09.00 Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy
Astrid Ståledotter Landstad

09.20 Klimabudsjett i en kommune, case I
TBA

09.30 Klimabudsjett i en kommune, case II
TBA

09.40 Spørsmål og oppsummering

Send gjerne inn spørsmål på forhånd til kommunikasjon@kbn.com. Vi tar forbehold om justeringer av programmet.  

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Storebrand tilbyr kommunene en bedre pensjonsøkonomi samtidig som ansattes lov og tariffestede rettigheter er ivaretatt.

KBN er et av Norges største finansforetak med om lag 500 milliarder kroner i forvaltningskapital. KBN tilbyr lån til kommunesektoren og har som ambisjon å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.