Heftet presenterer flere gode eksempler på energieffektivisering- og produksjon i kommuner og fylker rundt om i Norge.

– Kommuner som vil spare energi og kutte klimagassutslipp, trenger ikke finne opp kruttet på nytt. De kan la seg inspirere av dem som allerede har gjort det, sier kommunikasjons- og bærekraftssjef Harald Jacobsen i KBN.

Blant kommunene du kan lese om i heftet er Rendalen, som kuttet sitt energiforbruk med 1,5 millioner kWh i året.

– Vi valgte prosjekter som ikke var veldig fancy, men som vi var sikre på ville kutte behovet for strøm umiddelbart. Ser vi på strømprisene nå, kan vi slå fast at både administrasjonen og våre folkevalgte nok hadde angret bittert om vi ikke hadde gått for disse investeringene, sier Lars Erik Bjøntegaard, økonomisjef I Rendalen kommune.

Dette er én av mange suksesshistorier om strømsparing i Kommune-Norge du kan lese mer om i inspirasjonshefte for kommuner og fylker: «Spar og produser mer energi».

Bestill gjerne gratis hefter til kommunestyret, kommunestyregruppa eller arbeidsplassen din på Klimastiftelsens nettside.

Se webinar

Før jul arrangerte vi et webinar sammen med Norsk klimastiftelse, hvor vi tok en prat med flere av kommunene om eksemplene som er med i heftet. Du kan se webinaret i opptak her.