Milepæl for KBNs grønne utlån

I 2023 passerte KBN 50 milliarder i grønne lån til 474 prosjekter i kommunesektoren, tilsvarende en vekst på 11,1 milliarder kroner.

– Å passere 50 milliarder kroner i grønne lån er en milepæl for oss og noe vi har jobbet målrettet med over lang tid. Vi er også fornøyde med at så mange som to av fem kommuner nå har grønt lån hos oss, sier Venil Buggeland Sælebakke, rådgiver for klima og grønn finans i KBN.

KBN gjorde en grønn benchmarkutstedelse på 500 millioner kanadiske dollar, og hadde ved årsskiftet 38,6 milliarder kroner utestående i grønne obligasjoner i fem ulike valutaer, tilsvarende 8,6 prosent av KBNs totale innlån.

Alle grønne obligasjoner går til å finansiere eller refinansiere grønne prosjekter i kommunesektoren, og miljøeffektrapporten presenterer disse prosjektene samt deres tilhørende beregnede miljøeffekt.

Viderefører arbeidet med EU-taksonomien

I 2023 startet KBN et pilotprosjekt med Sandefjord kommune, med mål om å finansiere byggingen av en skole i tråd med EU-taksonomien. KBN ønsker å inspirere både kommunesektoren og privat sektor til å øke sine grønne ambisjoner, og utstede en grønn obligasjon etter EUs standard dersom etterspørselen etter taksonomilån blir tilstrekkelig.

KBN har igjen gjennomført en kartlegging av vår grønne prosjektportefølje mot kriteriene for vesentlig bidrag og kriteriene for ingen vesentlig skade i EU-taksonomien, som inkluderer den delegerte rettsakten med de siste fire miljømålene fra november 2023. Et sammendrag av funnene finnes i rapporten, mens hele kartleggingen er tilgjengelig for nedlastning i Excel-format.

For at et grønt prosjekt kan anses å være i tråd med taksonomien må prosjektet også oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold (Minimum Safeguards, MS). KBNs første kartlegging av disse indikerer at Norge, herunder kommunene og fylkeskommunene, generelt overholder sine menneskerettighetsforpliktelser og kommer godt ut i eksterne rangeringer, noe som indikerer en generell overholdelse av minstekravene.

Les mer og finn miljøeffektrapport for 2023 her

Foto: HOLON arkitektur