KBN ønsker å støtte opp om kommunesektorens arbeid med omstillingen til et lavutslippssamfunn og har tilbudt grønne lån med lavere rente til klima- og miljøvennlige investeringer siden 2010. Hvert år revideres kriteriene for grønne utlån for å gjenspeile utviklingen innenfor de ulike sektorene.

Den største oppdateringen er innenfor kategorien bygg, og de reviderte kriteriene omfatter nå også kriterier for å vurdere klima- og naturrisiko ved nye byggeprosjekter.

– Tiltakene er i tråd med KBNs strategi for å redusere fysisk klimarisiko og bevare eller gjenopprette natur gjennom vår grønne utlånsportefølje, forklarer leder for grønn finans i KBN, Kia Kriens Haavi.

Se vårt oppdaterte kriteriesett for grønne lån (pdf)

Natur- og klimarisiko i nye kriterier

Natur- og klimarisiko er viktige hensyn i overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Fremover vil KBN vurdere arealbruken ved alle nybyggprosjekter som søker grønn finansiering. Bygging på myr og dyrket mark vil mest sannsynlig resultere i et avslag om grønt lån. Om et byggeprosjekt har påvirkning på dyrkbar mark eller høybonitetsskog vil KBN også vurdere å avvise prosjektet fra grønn portefølje.

Les mer her