Å utvikle teknologi som kan akselerere det grønne skiftet er et viktig fokus hos den erfarne kraftprodusenten.  – I samarbeid med Microsoft har vi utviklet en plattform hvor man kan handle fleksibilitet. Dette gjør vi for å motivere og engasjere til økt bruk av fornybar kraft, sier daglig leder i Agder Energi Fleksibilitet, Rune Hogga.

Markedsplass for grønn kraft

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler på hvordan klimapartnerne i regionene Agder, Vestland, Rogaland og Troms bidrar til å kutte utslipp i sine bransjer. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. 

For at kraftnettet skal oppleves stabilt må produksjon og forbruk alltid være i balanse. Sol- og vindkraft kan ikke reguleres, det betyr at jo mer kundene kan tilpasse seg variasjoner i produksjonen, jo bedre stabilitet. For Norge er ikke dette en problemstilling, ettersom rundt 97 prosent av kraften allerede er fornybar, i all hovedsak regulerbar, fleksibel vannkraft. I Tyskland derimot – hvor det er et større innslag av uregulerbar sol og vind, som må konkurrere med konvensjonell kraft – må turbinene stoppes om man ikke får solgt unna den grønne kraften.

– På denne markedsplassen vil man ved hjelp av markedsmekanismer motivere til å bruke mer strøm når det er mye fornybar kraft i nettet, og redusere forbruket når det er lite fornybar kraft tilgjengelig, sier Hogga. 

Han forteller at selskapet er stolt over å ha utviklet denne teknologien. – Vi ser at det er et universelt behov for denne teknologien, og at den kan være med på å tilrettelegge for at det grønne skiftet går fortere. 

Internasjonal interesse

De innovative løsningene til Agder Energi blir lagt merke til. Høsten 2017 var selskapet invitert til paneldebatt på FNs klimakonferanse, hvor diskusjonen handlet om hvordan teknologi kan hjelpe det grønne skiftet. – Om vi kan bruke vår kompetanse fra kraftbransjen sammen med ny teknologi, kan vi være med på å løse reelle problem rundt om i verden, sier Hogga.

Solceller og elbil-lading

  • Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Vestland, Troms, Rogaland, Østfold, Trøndelag, Nordland, Innlandet og Vestfold/ Telemark og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 200 virksomheter med tilsammen over 100 000 ansatte og 80 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

Vil du vite mer om Klimapartnere? Ta gjerne kontakt:

Carina Louise Dale
Klimapartnere Agder
Tlf: +47 952 36 552
epost: carina.dale@austagderfk.no

Agder Energi følger nøye med på det fornybare markedet utenom vannkraften. I tillegg til å ha en eierandel i Otovo, Norges største solcelleleverandør, har de også etablert Grønn Kontakt. Sistnevnte er et selskap som jobber med elbil-lading og har til sammen rundt 1470 ladere rundt om i Norge. – Vi har jobbet med Grønn Kontakt i 7-8 år og eier 46 prosent av selskapet. Også her er vi med på å muliggjøre elektrifisering.  

Agder Energi har også lagt til rette for bærekraftige løsninger for de ansatte. – Vi har mange elbilladeplasser for ansatte i tillegg til elektriske sykler, men vi har også retningslinjer for økt bruk av videokonferanser for å unngå unødvendige flyreiser, sier daglig leder.  

For Agder Energi er Klimapartnere et regionalt nettverk hvor man møter andre med samme fokus. – Det som er så bra med dette nettverket. er at deltagerne inspirerer og motiverer til handling, avslutter Hogga.