Klimavennlige bygg

I august i 2017 åpnet administrerende direktør Per Kristian Knutsen dørene for 324 studenter i boligprosjekt Fantoft TRE. Da hadde det bare gått noen få måneder siden Jekteviken studentboliger i Bergen sentrum var ferdigstilt. At det åpnes nye studentboliger er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men for Sammen representerer prosjektene et steg i grønnere retning. De er nemlig bygget i massivtre.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler fra ti av klimapartnerne i Hordaland. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det være seg å støtte ansattes klimatiltak, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste.

Full av lovord

For å forklare hvorfor Sammen valgte massivtre må vi gå litt tilbake i tid.

– For en del år siden kom vi i kontakt med et konsulentfirma som heter Trebruk, som var involvert i bygging av studentboliger for Studentsamskipnaden i Ås. De var den første studentsamskipnaden som tok i bruk massivtre. Samme firma var også involvert i et massivtreprosjekt i Haugesund. Erfaringene fra disse byggeprosjektene var gode, forklarer Knutsen.

Trevirke er nemlig et fornybart byggemateriale og binder opp CO₂. Når vi også vet at betong står for rundt fem prosent av verdens CO₂-utslipp er det viktig å finne alternativ. Beregninger fra Asplan Viak for bygging av nytt sykehjem på Råstølen i Bergen viser at utslippene kan halveres ved bruk av massivtre fremfor konvensjonell byggematerialer.

Godt inneklima

– Hvorfor er massivtre et godt materiale å bygge med?

– En fordel er at man bygger raskere. Vi har bygget med prefabrikkerte deler, med utskårne hull til dører og vegger, og nærmest brukt et byggeklossprinsipp for å skru flakene sammen. Det er også et godt arbeidsklima for entreprenøren og underleverandører. Jobber du med betong og stål er det støyete og kaldt. En rørlegger jeg snakket med under byggingen av Fantoft TRE fortalte at man bare skrudde komponentene inn i treet, fremfor å feste det i betong.

Massivtre gir også et godt inneklima siden treoverflatene slipper ut og tar til seg fukt og varme og rent estetisk gir en god atmosfære. Men til syvende og sist handler gode byggeprosjekt også om å holde økonomien i orden.

– Vi så at vi kunne bygge med massivtre innenfor den kostnadsrammen vi må forholde oss til for studentboliger.

Og dermed var valget enkelt å ta. Ut med betong og stål og inn med tre.

Fossilfri i 2022

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

Studentsamskipnaden har i flere år hatt miljø og bærekraft som en del av sin strategi. Like før jul ble det ytterligere forsterket. Nå skal de være fossilfri innen 2022.

– Vi har nettopp avsluttet en ny strategi- prosess og der er miljø fremhevet som et av åtte strategiske mål. Det er så enkelt som at vi har et samfunnsansvar. En seriøs bedrift skal tenke på miljøet. I tillegg er det studentene vi er til for, og de er opptatt av miljøspørsmål.

Knutsen peker også på at klima- og miljø er stadig viktigere del av virksomheters omdømme.

Barnehage med solenergi

I tillegg til studenthybler huser både Fantoft og Jekteviken egne barnehager. På Fantoft skal barna få stifte nærkontakt med sitt eget solenergianlegg. 88 solcellepanel gir en produksjonsmengde tilsvarende årsforbruket til to eneboliger.

– Solcellene på taket var ikke med fra starten, men vi syntes det var spennende. Når vi først bygget et miljømessig fornuftig bygg, fant vi ut at vi kunne bruke litt penger på solceller også. Barnehagen får opp hovedtall fra energiproduksjonen på en skjerm og introduserer barna for solenergi. Planen er at de skal benytte det i sitt pedagogiske opplegg. Det synes vi er en spennende tanke.

Bygger på parkeringsplass

– Er det noen problemstillinger eller utfordringer fra byggingen du ønsker å opplyse andre om?

– Det viste seg å være et mindre problem enn vi fryktet, men vi var bekymret for fuktighet. Det regner unektelig mye i Bergen og vi var usikre på hvordan det ville påvirke treverket. Vi bygget under perioder med mye nedbør, men med gode rutiner for tildekking hos vår entreprenør Lars Jönsson og tid til å tørke ved behov, gikk det helt fint.

Foruten byggingen av studentboliger som en del av Brann Stadion, et prosjekt hvor Sportsklubben Brann er byggherre, har Sammen hendene på rattet for enda en utbygging i massivtre.

– Vi skal bygge rundt 50 hybler på parkeringsplassen til et eksisterende studenthjem. Det tenker vi er et godt klimatiltak, å bygge i massivtre hvor bilene før dominerte, avslutter Knutsen.