Jobbreiser

Har du tenkt over hvordan du kommer deg til og fra jobb? Og om det finnes andre løsninger? Da har du godt selskap hos en av de største arbeidsgiverne i fylket.

– Vi har utført en grundig analyse hvor vi undersøkte hvor langt unna arbeidsplassen de ansatte bor og hvor sannsynlig det var at de kunne benytte ulike transportformer, forteller miljøkoordinator Karen Louise Nybø ved klima- og naturressursseksjonen hos fylkeskommunen.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler fra ti av klimapartnerne i Hordaland. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det være seg å støtte ansattes klimatiltak, bygge miljøvennlig, redusere matsvinn, fase ut fossile kjøretøy eller bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste.

Undersøkelsen er del av et pilotprosjekt Hordaland fylkeskommune har igangsatt for de ansatte i sentraladministrasjonen og Skyss ved fylkesbygget i Bergen sentrum. Det er laget en mobilitetsplan og et av de viktigste tiltakene har vært reisevane- undersøkelsen blant de ansatte.

Stort potensiale

Et av funnene er at svært mange bor innenfor sykkelavstand.

– Rundt 60 prosent bor slik at de bruker mellom 0–40 minutter på sykkelen hver vei. I tillegg bor 68 prosent slik at de har samme tidsintervall med kollektivtrafikk til og fra jobb, forklarer Nybø.

30 minutters avstand er ofte brukt som en uformell grense for hvor langt unna man kan bo for at sykkel er et reelt alternativ for de fleste arbeidstakere.

Hun mener informasjonen har vært viktig.

  • Klimapartnere skal være et effektivt bidrag til grønnere regioner
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Hordaland og Troms. Rogaland og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 100 virksomheter med tilsammen over 70 000 ansatte og 40 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

I Hordaland utfordres alle partnere til å sette seg klimamål i tråd med Bergen kommune: Bergen Norges Grønneste By – fossilfri innen 2030.

Vil du vite mer om Klimapartnere, ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer Mob:+ 47 99087700

– Den forteller oss noe om hvilke muligheter som finnes og hvilke tiltak vi kan sette i gang for å få økt bruk av fossilfrie transport- former. Samtidig må vi huske på at vi har et godt utgangspunkt.

Av de ansatte ved sentraladministrasjonen bruker 40 prosent kollektivtrafikk og i sommerhalvåret er sykkelandelen 13 prosent og 14 prosent går til jobb.

Fokus på sykkel

Og nettopp derfor har den høye andelen av ansatte som bor innenfor sykkelavstand påvirket hvilke tiltak fylkeskommunen har satt i gang.

– Vi har laget en veldig fin sykkelgarderobe, økt sykkelparkering og vært med på «sykle til jobben»-aksjoner, sier Nybø før hun legger til at de også har redusert antall parkeringsplasser, økt parkeringsprisen og tilrettelagt plassene for elbiler.

Utlånsordning

Det er ikke bare til og fra jobb de ansatte reiser. Også underveis i arbeidsdagen har man behov for å komme seg til og fra møter, og da helst fossilfritt.

Til det kan de ansatte ved fylkesbygget låne el-sykler og el-biler.

– Utlånet av sykler har økt etter at vi fikk el-sykler, forteller Nybø.

– Hvilke råd vil du gi andre som vil gjennomføre lignende tiltak?

– Det er rett og slett viktig at sykkelparkeringen er sentralt plassert, nær inngang, under tak og et sted som er låsbart. Det er viktig at folk er trygge på at sykkelen ikke blir stjålet mens de er på jobb.