Det var stor interesse for webinaret om Naturrisikoutvalgets anbefalinger for kommunene, som KBN arrangerte sammen med Norsk klimastiftelse forrige uke.

Kompetanse og kunnskap må heves

Utvalgsmedlem og professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen innledet webinaret og presenterte utvalgets anbefalinger.

– Det er lurt at alle i samfunnet forstår at vi både påvirker naturen og er avhengig av den, såkalt dobbel vesentlighet, sa Vandvik, og understreket hvor viktig det er at vi tar kunnskapsbaserte beslutninger i møte med naturrisiko.

Vandvik sammenlignet naturen og naturrisiko med det å forsikre huset sitt.

– Dersom huset mitt brenner vil det ha stor innvirkning på mitt liv og min økonomi. Derfor forsikrer jeg huset mitt. Vi kan tenke litt på samme måte om naturen, sier Vandvik og forklarer.

– Gjennom å være oppmerksom på naturrisiko så klarer vi som samfunn å ta bedre beslutninger til befolkningens beste, og fremtidig befolknings beste, oppsummerer Vandvik.

Myrer kartlegges i Kongsvinger

Kjersti Enger Dybendal, klima- og miljørådigiver i Kongsvinger kommune, delte erfaringer fra deres pågående Klimasats-prosjekt og kunne fortelle om undersøkelser de har gjort som tyder på at én enkelt åpen myr lagrer nesten dobbelt så mye karbon som hele kommunens utslipp i løpet av et år.

– Vi hadde noen estimater før vi gjorde egne undersøkelser, men så fort at innholdet av karbon avhenger av myrdybden. Så det ble viktig for oss å måle dybden, forklarer Enger Dybendal. Prosjektets sluttrapport offentliggjøres høsten 2024.

Nye krav til grønne lån

Kia Kriens Haavi, leder for grønn finans i KBN, fortalte om hvordan KBN kommer til å jobbe for å både kartlegge og redusere naturrisiko i utlånsporteføljen.

– Våre grønne lån premierer klima- og miljøvennlige investeringer. Hvis vi utvider disse kravene, fra å bare gjelde klima og miljø, til også å inkludere naturrisiko, så kan vi være med på omstillingen som er nødvendig, sier Kriens Haavi.

Se opptak av webinaret

Gikk du glipp av webinaret kan du se det i opptak her: