Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 24. november 2022.

Påmeldingsfrist

Frist for å melde seg på konkurransen er 30. september.

Konkurransekriterier

  • Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
  • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
  • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
  • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene

  • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
  • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
  • Gode planløsninger.
  • Bruk av utslippsfri teknologi.

Om juryen

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO.

Eksempler på tiltak

Eksempler på tiltak kan være gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk, bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport eller forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering. Det kan også være samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt, nye finansieringsløsninger eller helhetlig bruk av miljø- og klimakrav i anskaffelser og arealplanlegging.

KBN tilbyr grønne lån til klimasmarte investeringer. Les mer om grønne lån, eller ta en titt på grønn prosjektliste for å hente inspirasjon fra tidligere prosjekter.

Påmelding

Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak 2022