Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.

Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere! De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 2. november 2023.

Konkurransekriterier

  • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men det trenger likevel ikke å være ferdigstilt.
  • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
  • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
  • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.
  • Kommuner som har søkt tidligere kan søke igjen, gitt at prosjektet har kommet litt lenger. Hver kommune kan også søke med flere prosjekter.

Påmeldingsfrist

Frist for å melde seg på konkurransen er 20. september 2023.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO.

Les mer her