Forfatterarkiv for Gørill Husby Moore
Gørill Husby Moore
Gørill Husby Moore
Partner og leder av fagfeltet klima og energi i konsulentselskapet Rud Pedersen. Har de siste 20 årene jobbet både på kundesiden og i byrå med klima, bærekraft, kommunikasjon og politisk innsikt som sine viktigste kompetanseområder. Tidligere reporter for TIME Magazine. Har også vært den nordiske korrespondenten for britiske JANEs Intelligence Review.