Forfatterarkiv for Hæge Fjellheim
Hæge Fjellheim
Hæge Fjellheim
Leder karbonavdelingen i analysebyrået Veyt. Har mer enn 15 års erfaring med analyse av karbonmarkeder – i Europa og globalt, med bakgrunn fra analysemiljøer i Point Carbon og Refinitiv. Kontakt: hege.fjellheim@veyt.com